Minilex - Lakipuhelin

Onko lahja ennakkoperintöä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Suomen oikeudessa lähtökohtana on ennakkoperintöolettama. Sen mukaisesti kaikki vainajan rintaperilliselle eläessään antamat lahjat ja lahjanluonteiset etuudet katsotaan ennakkoperinnöiksi eli vähennetään perinnönjaossa saajansa perintöosasta. On tosin huomattava, että myös tietynlaiset lahjoitukset jäävät ennakkoperintöolettaman ulkopuolelle. Antajansa taloudelliseen tilanteeseen nähden tavanomaisen lahjan ei esimerkiksi katsota olevan ennakkoperintöä, jos sen antaminen on tapahtunut yli kolme vuotta ennen vainajan kuolemaa. Esimerkiksi merkkipäivälahjat katsotaan usein tavanomaisiksi lahjoiksi.

Kun arvioidaan, tulisiko jokin lahjoitus ottaa huomioon ennakkoperintönä, kannattaa kysyä seuraavat kysymykset: 1) kuka on antanut lahjan? Jotta lahja olisi ennakkoperintöä, lahjanantajan tulee olla vainaja taikka tietyissä tilanteissa tämän puoliso 2) Kuka on saanut lahjan? Lahjansaajan tulee olla lahjanantajan perillinen, muuten lahja ei voi olla ennakkoperintöä. 3) onko lahjoitus vastikkeellinen? Ennakkoperinnön tulee olla ainakin osin vastikkeeton. 4) Mikä oli antajan tarkoitus? Sen, katsotaanko jokin lahja ennakkoperinnöksi vai ei, ratkaisee loppupeleissä lahjanantajan tarkoitus. Lahjanantaja on antaa asiasta nimenomaisen määräyksen tai hänen tahtonsa saattaa olla pääteltävissä olosuhteiden perusteella. Lahjanantaja voi sekä kumota että vahvistaa lain mukaisen ennakkoperintöolettaman. Joka tapauksessa hänen tahtoaan on kunnioitettava, sillä ennakkoperintösääntely on tahdonvaltaista oikeutta.

On tärkeää huomata, että kunkin perillisen tulee erikseen vedota ennakkoperintöön, jotta se huomioidaan perinnönjaossa. Perillisen vedottua ennakkoperintöön lahjansaaja voi vielä yrittää kumota ennakkoperintöolettaman.  Tässä onnistuakseen hänen tulee näyttää toteen, että hänen saamaansa lahjaa ei ole tarkoitettu ennakkoperinnöksi. Jos hän onnistuu, ei lahjan arvoa vähennetä hänen perintöosastaan.

Ennakkoperintöön ja lahjoituksiin liittyy niin verotuksellisia kuin perintöoikeudellisiakin asioita, jotka tulee ottaaa huomioon. Oikean tiedon varmistamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä lakipuhelimeen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »