Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut yksityishenkilön velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyasioissa pääsääntönä on, että asiaan osalliset vastaavat itse menettelyyn osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Tästä säännöstä kuitenkaan poiketaan silloin, kun on kyse velkojen riitauttamista tarkoittavien väitteiden käsittelystä, ja jos erityistä syytä on, maksuohjelman raukeamista ja lisäsuoritusten vahvistamista koskevan hakemuksen käsittelyssä.

Näissä tapauksissa sovelletaan, mitä oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa säädetään. Tällöin pääsääntönä on, että asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Tästä voidaan kuitenkin tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin poiketa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »