Minilex - Lakipuhelin

Nuoret työntekijät ovat erityisasemassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan alle 18-vuotiaaseen henkilöön, joka on työ- tai virkasuhteessa. Työsopimuksella tarkoitetaan työsopimuslain mukaan sopimusta, jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Lain ulkopuolelle jää siis esimerkiksi tavanomainen kotityö tai koulutukseen kuuluva opiskelijan työ.

Työhön saadaan lain mukaan ottaa yli 15-vuotias henkilö, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Yli 14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä saadaan ottaa kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa koulunkäynnille. Tätä nuorempi voi tilapäisesti aluehallintoviraston luvalla työskennellä taide- ja kulttuuriesityksessä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi lapsinäyttelijän käytön elokuvissa.

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksen. Nuorempi tarvitsee siihen huoltajansa luvan. Huoltaja voi aina purkaa nuoren työntekijän työsopimuksen, jos se on tarpeen tämän kasvamisen, kehityksen ja terveyden kannalta.

Työajasta säädetään tarkasti. Jos nuori on täyttänyt 15 vuotta, hänen säännöllinen työaikansa voi olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneen säännöllinen työaika samassa työssä. 15 vuotta täyttänyt saa tehdä ylityötä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Hänen työaikansa ei saa koskaan ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa tai 48 tuntia viikossa. Hänen työaikansa tulee lähtökohtaisesti sijoittaa klo 6:n ja 22:n välille.

Oppivelvollisen työntekijän työaika saa olla koulupäivänä enintään kaksi tuntia ja koulun vapaapäivänä enintään seitsemän tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa olla yli kahdeksan tuntia eikä viikoittainen työaika yli 12 tuntia. Koulujen loma-aikana alle 15-vuotiaan työaika saa olla enintään seitsemän tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä. Hänen työaikansa tulee lähtökohtaisesti sijoittaa klo 8:n ja 20:n välille.

Nuoren työntekijän työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

Työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä säädetään myös. Työnantajan tulee erityisesti huolehtia, että työ ei vahingoita nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä. Se ei saa merkitä nuorelle hänen ikäänsä nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Nuoren työntekijän tulee saada sellaista henkilökohtaista opetusta ja ohjausta, ettei hän aiheuta työssä vaaraa itselleen tai muille.

Nuorten työntekoa tuetaan ja edistetään monin tavoin. Nuori työntekijä on erityisen suojan tarpeessa, joten hänen asemastaan säädetään erikseen. Työn tulee olla turvallista, terveellistä ja pysyä lain määräämissä aikarajoissa. Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi, tapahtuuko työskentelysi työsuhteessa tai noudattaako työnantajasi lakia, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa