Minilex - Lakipuhelin

Huostaanotetun lapsen edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huostaanotossa on kyse vakavasta lastensuojelutoimenpiteestä, jossa lapselle järjestetään sijaishuolto. Pääasiassa alle 18-vuotiaan lapsen edunvalvojina toimivat hänen vanhempansa, mutta lastensuojeluasiassa voidaan myös lapsen edun turvaamiseksi määrätä edunvalvoja huoltajan sijaiseksi.

Huostaanotto ei johda automaattisesti siihen, että lapsen vanhempi ei voi toimia lapsen edunvalvojana. Edunvalvojana hänellä on oikeus käyttää puhevaltaa lasta koskevissa asioissa. Kuitenkin eturistiriitatilanteissa edunvalvojan määrääminen lapsen edun turvaamiseksi voi olla tarpeen huostaanoton aikana. Edunvalvoja määrätään silloin, kun objektiivisesti arvioiden voidaan olettaa, että lapsen huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua. Eturistiriita ei kuitenkaan synny automaattisesti siitä, että esimerkiksi lapsen vanhempi ja sosiaaliviranomainen ovat keskenään eri mieltä lapsen edusta huostaanoton aikana. Jos eturistiriita kuitenkin muodostuu objektiivisesti arvioituna lapsen ja hänen huoltajansa välille, on lapsen edun mukaista määrätä hänelle edunvalvoja huoltajan sijaiseksi.

Lapsen edunvalvojaa lastensuojeluasiassa, kuten huostaanoton yhteydessä, voi hakea holhousviranomainen, sosiaaliviranomainen tai lapsen huoltaja. Jos lapsen huoltaja ja sosiaaliviranomainen ovat yksimielisiä, edunvalvojan määrää holhousviranomainen. Muussa tapauksessa tuomioistuin määrää edunvalvojan lapselle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa