Minilex - Lakipuhelin

Lapsen edunvalvoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen, eli alle 18-vuotiaan, edunvalvojana toimii yleensä tämän huoltaja eli vanhempi tai vanhemmat yhdessä. Lapsen edunvalvoja, eli yleensä vanhemmat joko yhdessä tai erikseen, hoitaa lapsen taloudellisia ja muita holhoustoimilaissa tarkoitettuja asioita. Lapsella on kuitenkin oikeus tehdä yksin vähäisempiä oikeustoimia, ja yli 15-vuotiaalla lapsella on yksinomainen oikeus määrätä kesätyöansioistaan.

Jos toinen vanhempi on estynyt hoitamaan lapsen asioita sairauden, matkan tai muun syyn vuoksi, ja päätöksen viivästymisestä aiheutuisi haittaa, hänen suostumuksensa asiassa ei ole tarpeen. Tällöin siis toinen vanhemmista voi yksin päättää lapsen oikeutta koskevasta asiasta. Jos päätettävä asia on lapselle huomattavasti merkittävä, on vanhempien tehtävä asiasta päätös yhdessä, jollei lapsen etu muuta vaadi. Käytännössä halutaan siis varmistaa molempien edunvalvojien oikeus vaikuttaa lapsen asioihin. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen ja ratkaisu tulee tehdä viivytyksettä haittojen minimoimiseksi, voidaan holhousviranomaiselta pyytää päätöstä siitä, kenen mielipidettä asiassa tulee noudattaa.

Tuomioistuin voi määrätä toisen henkilön kuin huoltajan alaikäisen edunvalvojan tehtävään, jos tarve niin vaatii. Lapsen vanhempaa ei voida kuitenkaan tämän omasta pyynnöstä vapauttaa edunvalvojan tehtävästä muusta kuin erityisestä syystä. Jos lapsen vanhempi kuolee ja tämä jää ilman täysin ilman edunvalvojaa, on tuomioistuimen määrättävä lapselle edunvalvoja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lapsi on oikeudellisesti vajaavaltainen ollessaan alle 18-vuotias, eli alaikäinen. Tänä aikana lapsi tarvitsee huoltajansa edunvalvontaa. Lapsella ei ole oikeutta vallita omaisuuttaan itse eikä tehdä muita kuin pienimuotoisia sopimuksia tai pieniä oikeustoimia. Lapsen huoltajan tulee antaa suostumus lapsen tekemiin oikeustoimiin, jotka ovat vähäistä suurempia, sillä muuten ne eivät sido oikeustoimen toista/toisia osapuolia. Tehty oikeustoimi, jonka tekemiseen lapsella ei ole ollut oikeutta, tulee sitovaksi, jos vanhempi hyväksyy oikeustoimen jälkikäteen.

Lapsen edunvalvoja edustaa lasta tätä koskevissa asioissa sekä tämän omaisuutta koskevissa asioissa. Vanhemman edunvalvontatehtävä siis lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Jos lapsi ja vanhempi ovat vastapuolina jossain taloudellisessa asiassa, kuten jos testamentissa on rajoitettu vanhemman oikeutta vallita lapsen testamentilla saamaa omaisuutta, ei vanhempi voi toimia lapsensa edunvalvojana. Vanhempi on estynyt edustamaan lastaan myös, jos vanhemman puoliso, toinen lapsi tai muu henkilö, jolle lapsen vanhempi on edunvalvojana, on vastapuolena lapsen asiassa.

Vinkit

  • Lapseksi katsotaan alle 18-vuotias
  • Lapsella ei ole oikeutta vallita omaisuuttaan itse eikä tehdä muita kuin pienimuotoisia sopimuksia tai pieniä oikeustoimia

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa