Minilex - Lakipuhelin

Lapsen edunvalvonta esitutkinnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esitutkinta on menettely, jossa viranomainen (poliisi) pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Alle 18-vuotiaalle lapselle tulee määrätä esitutkintaa varten edunvalvoja tiettyjen edellytysten täyttyessä.  Edunvalvoja on määrättävä esimerkiksi silloin, kun voidaan perustellusti olettaa, että lapsen huoltaja, muu edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen lapsen etua asiassa. Edellytyksenä on vielä, että tällainen edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta.

Esimerkki tilanteesta, jossa lapselle määrätään esitutkintaa varten edunvalvoja on tapaus, jossa lapsen huoltajan epäillään syyllistyneen lapseen kohdistuneeseen rikokseen. Toinen tyyppitilanne on päinvastainen, eli jossa lapsen epäillään syyllistyneen huoltajaan kohdistuneeseen rikokseen. Alaikäisen edunvalvoja voidaan siis esitutkinnassa myöntää alle 18-vuotiaalle rikoksen uhrille tai rikoksesta epäillylle.

Tuomioistuin määrää edunvalvojan esitutkintaa varten. Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi tekee rikosasian tutkinnanjohtaja edellytysten täyttyessä. Hakemuksen voi tehdä myös syyttäjä, holhousviranomainen tai sosiaaliviranomainen. Edunvalvontaa koskeva määräys on voimassa kyseisen rikosasian loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että määrätty edunvalvoja käyttää lapsen puhevaltaa myös asian syyteharkinnan, käräjäoikeuskäsittelyn ja mahdollisen muutoksenhakuvaiheen ajan, mikäli asia etenee näin pitkälle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lapsen lähtökohtaisen edunvalvojan eli tämän huoltajan sijainen on yleensä esitutkinnassa lapsen asioihin perehtynyt asiantuntija, asianajaja tai muu vastaa henkilö. Edunvalvojan tehtävänä on toimia lapsen äänenä, eli varmistaa, että lapsen oikeudet, näkemykset ja mielipiteet tulevat esitutkinnassa riittävästi otetuksi huomioon.

Edunvalvojaa ei täydy määrätä automaattisesti ristiriitatapauksissa, vaan edunvalvojan määräämisen hakemiseksi voidaan osaksi käyttää harkintaa. Esimerkiksi vähäinen rikos ilman vahingonkorvausvaatimusta voi olla sellainen tapaus, jossa edunvalvojan määrääminen voisi olla rikokseen nähden selvästi tarpeetonta. Jos edunvalvojalle on kuitenkin selvästi lapsen etu huomioon ottaen tarvetta, hakemus on tehtävä, ja tuomioistuimen on määrättävä edunvalvoja alaikäiselle.

Jos lapselle määrätään edunvalvoja esitutkinnassa, edunvalvonnasta aiheutuneet kustannukset, edunvalvojan palkkio ja kustannukset maksetaan valtion varoista. 

Vinkit

  • Alle 18-vuotiaalle voidaan määrätä esitutkinnassa edunvalvoja tämän ollessa rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri
  • Esitutkinnan johdosta lapselle määrätyn edunvalvojan kustannukset maksetaan valtion varoista

Varoitukset

  • ´Tuomioistuin määrää lapselle edunvalvojan esitutkinta-asiassa vain, jos tämän lähtökohtainen edunvalvoja, eli huoltaja, ei ole soveltuva edustamaan lasta esitutkinnassa

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa