Minilex - Lakipuhelin

Lapsen omaisuuden edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäiset henkilöt ovat vajaavaltaisia suoraan lain nojalla. Tämä tarkoittaa, että lapset voivat tehdä sitovasti vain vähäisiä ja tavanomaisia oikeustoimia, eli he eivät voi esimerkiksi ostaa merkittävän kalliita esineitä. Alaikäisten omaisuus on kuitenkin suojattu lailla. Lapsen omaisuuteen, josta edunvalvojan on pidettävä huolta, lasketaan esimerkiksi lapselle annetut lahjat, hänelle maksetut vakuutus- tai muut korvaukset, hänen osuutensa kuolinpesästä, eläketulot sekä omaisuudesta saatu tuotto kuten korot.

Alle 18-vuotiaan lapsen edunvalvojia ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa. Lapsen vanhemmat hallitsevat siis lapsen omaisuutta tämän puolesta, mikäli sen on katsottava olevan tarpeellista lapsen etujen suojaamiseksi. Kuitenkin yli 15-vuotiaan lapsen kesätyöansiot ovat lähtökohtaisesti tämän yksinomaisesti hallittavissa.

Edunvalvojana toimivan huoltajan on hoidettava lapsen omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi. Huoltaja-edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää hänen parastaan. Oman edun tavoittelu edunvalvonnassa ei siten ole sallittavaa menettelyä lapsen huoltajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huoltajan on käytettävä lapsen varallisuus tämän elinympäristöön ja koulutukseen liittyviin asioihin, ei omiin henkilökohtaisiin menoihinsa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lapsen omaisuutta voidaan alaikäisyyden aikana siis käyttää vain lapsen omaksi hyödyksi. Lapselle maksettavaa tukea voidaan kohtuullisissa määrin käyttää lapsen elatukseen eli tavanomaisiin elinkustannuksiin, mutta muuta lapsen omaisuutta ei voida ilman erityistä syytä käyttää näihin. Lapsella ei ikinä ole velvollisuutta osallistua varallisuudellaan vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen.

Holhousasioiden rekisteriin lapsista merkitään vain ne, joilla on varallisuutta enemmän kuin 20 000 euroa tai joiden laskennallinen perintöosuus kuolinpesän bruttovaroista ylittää 20 000 euroa. Jos siis lapsen omaisuuden arvo nousee ylittäen 20 000 euron rajan, omaisuudesta on tehtävä oma-alotteisesti holhousviranomaiselle ilmoitus holhousasioiden rekisteriin merkitsemistä varten. Lapsen huoltajan tulee antaa holhousviranomaiselle vuosittain selvitys omaisuuden hoitamisesta. 

Lapsen omaisuuden käyttöön tarvitaan holhousviranomaisen lupa siitä lukien, kun edunvalvonnasta on tehty rekisterimerkintä. Lupamenettelyssä arvioidaan, täyttääkö esimerkiksi lapsen puolesta tehty osakekauppa lain edunvalvonnalle asettamat vaatimukset.

Vinkit

  • Alaikäisen omaisuus on suojattu lailla
  • Alle 18-vuotiaat ovat lain nojalla vajaavaltaisia tekemään merkittäviä omaisuutta koskevia oikeustoimia

Varoitukset

  • Jos lapsella on varallisuutta yli 20 000 euroa, on edunvalvojan tehtävä tästä oma-alotteisesti ilmoitus houlhousasioista pidettävään rekisteriin

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa