Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku velkajärjestelyä koskevassa asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mahdollisuus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen on olennainen osa asianosaisen oikeusturvaa. Asia on siinä määrin merkittävä, että siitä on erikseen säädetty yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa. Lain mukaan tuomioistuimen velkajärjestelyä koskevassa asiassa saa hakea muutosta, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty.

Muutoksenhakumahdollisuuden varaaminen on siten lain pääsääntö. Muutoksenhaun tulee kohdistua tuomioistuimen antamaan pääasiaratkaisuun. Asian käsittelyä koskevaan ratkaisuun ei erikseen saa hakea muutosta.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki sisältää erityisen säännöksen siltä varalta, että velkajärjestelyä koskeva hakemus on hylätty, siihen on haettu muutosta ja velallinen on asetettu konkurssiin ennen asian ratkaisemista muutoksenhakutuomioistuimessa. Jos muutoksenhaun kohteena olevaa tuomioistuimen ratkaisua muutetaan ja velkajärjestely aloitetaan, konkurssi raukeaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa