Minilex - Lakipuhelin

Miten annan ennakkoperintöä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen tai muulle perilliselle. Ennakkoperintö on tärkeä osa jäämistöoikeutta, koska se otetaan huomioon perinnönjaossa ja se vaikuttaa sekä perintöosan että lakiosan suuruuteen. Ennakkoperintönä ei pidetä lahjaa, joka on lahjanantajan olosuhteisiin nähden tavanomainen. Ennakkoperintö otetaan huomioon laskennallisena lisäyksenä perittävän kuoleman jälkeen, kun määritetään perittävän arvomääräistä perintöosaa. Lahjan antamisen ajankohtaa ei ole sidottu siihen voidaanko lahjaa pitää ennakkoperintönä, joten vanhakin lahja voidaan ottaa perinnönjaossa huomioon ennakkoperintönä.

Lahjaoikeustoimen voi toteuttaa usealla eri tavalla. Normaalisti lahjan anto tapahtuu luovuttamalla omaisuuden omistusoikeus vastikkeetta antajalta saajalle. Oikeustoimi voi kuitenkin olla myös lahjanluonteinen, eli osittain vastikkeellinen, mutta selkeästi alihintainen. Ennakkoperinnöksi voidaan myös katsoa velan anteeksianto. Tällöin luopumistahdonilmaisun tulee olla selvä ja riidaton. Myös rintaperillisen vanhentunut velka voidaan ottaa huomioon ennakkoperintönä. Muun kuin rintaperillisen vanhentunutta velkaa ei kuitenkaan pidetä ennakkoperintönä.

Ennakkoperinnön antaminen tapahtuu siis perittävän antaessa arvokkaan lahjan rintaperilliselleen tai muulle perilliselle. Ennakkoperintöjärjestelmä nojautuu perittävän tarkoituksen varaan. Perittävän tulee ilmaista tarkoituksensa antaa tai olla antamatta ennakkoperintöä. Tarkoituksen ennakkoperinnön antamiseen perittävä voi ilmaista esimerkiksi testamentissa. Vastaavasti perittävä voi kumota rintaperillisiä koskevan ennakkoperintöolettaman testamentissaan. Ennakkoperintöolettamalla tarkoitetaan sitä, että perittävän rintaperilliselleen antamaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä, jos tätä olettamaa ei ole kumottu tai ei voida katsoa perittävän tarkoittaneen muuta. Perittävällä on siis aina oikeus päättää huomioidaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa. Mikäli perittävän tarkoitusta ei saada selville nimenomaisesta tahdonilmaisusta, voidaan se pyrkiä päättelemään olosuhteista tai laissa asetetuista oletussäännöistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa