Minilex - Lakipuhelin

Miten annan ennakkoperintöä?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselleen tai muulle perilliselleen. Ennakkoperintöinä ei kuitenkaan pidetä lahjanantajan olosuhteisiin nähden tavanomaisia lahjoja. Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellisesti tärkeä käsite, koska se otetaan huomioon perinnönjaossa laskennallisena lisäyksenä määritettäessä perittävän arvomääräistä perintöosaa. Se vaikuttaa siten sekä perintöosien että lakiosien suuruuteen.  Lahjan antamisen ajankohta ei vaikuta siihen, voidaanko sitä pitää ennakkoperintönä, joten vanhakin lahja voidaan ottaa perinnönjaossa huomioon ennakkoperintönä.

Ennakkoperintö on mahdollista antaa usealla eri tavalla. Normaalisti se tapahtuu luovuttamalla lahjan omistusoikeus vastikkeetta antajalta saajalle. Ennakkoperinnöksi katsotaan kuitenkin myös osittain vastikkeellinen, mutta selkeästi alihintainen kauppa. Tällöin puhutaan usein lahjanluonteisesta oikeustoimesta. Myös velan anteeksianto voidaan joissain tilanteissa katsoa ennakkoperinnön antamiseksi. Tällöin luopumistahdonilmaisun tulee olla selvä ja riidaton. Joskus myös rintaperillisen vanhentunut velka voidaan ottaa huomioon ennakkoperintönä.

Perittävän tahdolla on keskeinen asema ennakkoperintöjärjestelmässä. Perittävän olisikin hyvä ilmaista selvästi, haluaako hän tietyn lahjan olevan ennakkoperintöä vai ei. Helppo tapa on esimerkiksi sisällyttää tätä koskeva määräys lahjakirjaan tai testamenttiin. Perittävä voi myös aina kumota rintaperillisiä koskevan ennakkoperintöolettaman. Ennakkoperintöolettamalla tarkoitetaan sitä, että perittävän rintaperilliselleen antamaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä, jollei toisin ole nimenomaisesti määrätty tai voida olosuhteiden perusteella katsoa tarkoitetun. Perittävällä on siis lähtökohtainen oikeus päättää, huomioidaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa. Tosin esimerkiksi suosiolahjasäännös rajoittaa tätä oikeutta tietyissä tilanteissa. Mikäli perittävän tarkoitusta ei saada selville hänen antamistaan nimenomaisista tahdonilmaisusta, voidaan se pyrkiä päättelemään olosuhteiden perusteella.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »