Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa ennakkoperintöolettama?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintöolettama tarkoittaa, että rintaperillisen perittävältä saamaa lahjaa pidetään lähtökohtaisesti ennakkoperintönä ja se vähennetään perinnönjaossa saajansa perintöosasta. Perittävä voi kuitenkin kumota tämän olettaman nimenomaisella määräyksellä. Perittävällä on mahdollisuus antaa tällainen määräys aina kuolemaansa saakka. Ennakkoperintöolettaman kumoavaa määräystä tulee kunnioittaa antajansa kuoleman jälkeisessä perinnönjaossa. Ennakkoperintöolettama voi kumoutua myös mikäli olosuhteiden perusteella on pääteltävissä, että perittävä ei ole tarkoittanut sitä noudatettavan.

Ennakkoperintöolettama ei koske tavanomaisia lahjoja kuten syntymäpäivälahjoja. Tavanomaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon etenkin lahjanantajan taloudellinen tilanne. Ennakkoperinnöksi ei myöskään yleensä lueta koulutukseen tai kasvatukseen käytettyjä kohtuullisia rahasummia. Etenkin alaikäisen lapsen koulutuksen tukemisen katsotaan kuuluvan vanhempien elatusvelvollisuuden piiriin. Erityisen suuria koulutuksen uhrattuja kustannuksia voidaan kuitenkin pitää ennakkoperintönä. Näin on etenkin, mikäli lahjoitetut summat ovat suuria myös antajansa taloudellinen tilanne huomioon ottaen ja perillinen, jonka hyväksi ne on tehty, on jo täysi-ikäistynyt. Esimerkiksi erityisen suurten lukukausimaksujen rahoittaminen voidaan katsoa ennakkoperinnön antamiseksi.

On huomattava, että edellä käsitelty ennakkoperintöolettama koskee vain rintaperillisiä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa