Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat ajopiirturi ja ajopiirturikiekko?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ajopiirturi on pakollinen laite kuorma- ja linja-autoissa, mutta niitä käytetään joissakin liikennetraktoreissakin. Ajopiirtureita on sekä mekaanisia että digitaalisia ja niiden käyttötavat eroavat toisistaan. Molempien piirtureiden pääsääntöisenä tarkoituksena on kuitenkin selvittää ajoneuvon nopeus ajetun matkan suhteen. Digitaaliset ajopiirturit ovat käytössä kaikissa EU-maissa sekä AETR-jäsenvaltioissa (mm. Venäjä). Digitaalinen ajopiirturi on pakollinen 1.5.2006 jälkeen ensirekisteröidyissä tavaraliikenteen ajoneuvoissa, joiden suurin sallittu massa perävaunu tai puoliperävaunu mukaan lukien on yli 3,5 tonnia ja henkilöliikenteessä ajoneuvoilla, jotka on rakennettu pysyvästi yli 9 henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan lukien. Ajopiirturikortteja ovat kuljettajakortti, yrityskortti, korjaamokortti ja valvontakortti. Vastuu piirturikorttien hallinnoinnista ja jakamisesta on Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla.

Mekaaninen ajopiirturi piirtää pahviselle ajopiirturikiekolle kuvaajaa ja digitaalinen ajopiirturi taas tallentaa samat tiedot henkilökohtaiselle kuljettajakortille sekä ajopiirturin sisäiseen muistiin. Ajopiirturikiekoista voidaan nähdä ajoneuvon ajonopeus sekä kuljettu matka. Erittäin tärkeää on, että molempien ajopiirtureiden kautta pystytään myös seuraamaan, ovatko kuljettajan työ- ja taukoajat olleet lain mukaisia.

Ajopiirturikiekko on aina kuljettajan henkilökohtainen ja kuljettaja on itse vastuussa siitä, käyttääkö hän kiekkoa ja onko kiekkoja tarpeeksi mukana tulevaa ajomatkaa varten. Kuljettaja on myös velvollinen esittämään kiekot viranomaisille, mikäli tätä häneltä pyydetään. Kuljettajan on milloin tahansa esitettävä kuluvan päivän ja edellisten 28 päivän kuluessa käyttämänsä piirturilevyt. Piirturikiekkoja on myös säilytettävä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan ja yleensä tämä säilytystehtävä kuuluu kuljettajan työnantajalle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »