Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman vahvistaminen velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksuohjelma on erottamaton osa yksityishenkilön velkajärjestelyä. Se on velallisen oikeussuhteita uudelleen muotoava järjestely, josta käyvät ilmi velkajärjestelyssä toteutetut konkreettiset järjestelytoimenpiteet. Laki edellyttää yksiselitteisesti, että velalliselle on velkajärjestelyssä vahvistettava hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Maksuohjelman vahvistaminen kuuluu tuomioistuimen toimivaltaan.

Ehdotuksen maksuohjelmaksi laatii joko velallinen tai velkajärjestelyssä määrätty selvittäjä. Yleisimmin maksuohjelma vahvistetaan kullekin velalliselle yksilöllisesti. Sellaisille vakuusvelasta yhteisvastuussa oleville kanssavelallisille, jotka ovat hakeneet velkajärjestelyä yhdessä voidaan vakuusvelan osalta vahvistaa yhteinen maksuohjelma.

Tuomioistuin vahvistaa maksuohjelman jos velkajärjestelyn edellytykset täyttyvät ja maksuohjelmaehdotus täyttää lain asettamat vaatimukset. Se, että maksuohjelma poikkeaa lain edellyttämästä ei suoraan johda ohjelman vahvistamatta jäämiseen, vaan velkojan tai velallisen tulee vedota siihen maksuohjelmaehdotuksesta antamassaan lausumassa. Kun tuomioistuin on vahvistanut maksuohjelman, sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Valitusta käsittelevä ylempi tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, ettei maksuohjelmaa tule noudattaa. Maksuohjelma voi tulla vahvistamisen jälkeen noudatettavaksi myös osittain siten, että tuomioistuimen vahvistamat määräykset omaisuuden rahaksimuuttoon liittyen tulevat noudatettaviksi vasta, kun päätös on lainvoimainen tai toisin määrätään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa