Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman raukeaminen velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velalliselle velkajärjestelyssä vahvistettu maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan ensinnäkin velallisen omasta hakemuksesta. Velallisen hakiessa raukeamista itse erityisiä perusteita raukeamiselle ei edellytetä.

Velkojan hakemukseen maksuohjelman raukeamiseksi suhtaudutaan toisin. Velkojan hakemuksesta maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan ensinnäkin silloin, kun velallinen on olennaisesti laiminlyönyt maksuohjelman noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä. Toiseksi velkojan hakemus voi johtaa maksuohjelman raukeamiseen silloin, kun ohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet velkajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa kun velkajärjestelystä päätettiin. Jos velallinen on vaarantanut maksuohjelman toteutumisen velkaantumalla ilman välttämättömään toimeentuloonsa liittyvää tai siihen rinnastettavaa perustetta taikka laiminlyömällä muulla tavoin myötävaikutusvelvollisuutensa, voidaan maksuohjelma määrätä raukeamaan.

Mikäli maksuohjelman raukeaminen tulisi johtamaan velallisen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, voi tuomioistuin maksuohjelman raukemisen sijaan määrätä velallisen vaatimuksen esittäneelle velkojalle maksettavan lisäsuorituksen ja määrätä sen maksettavaksi. Jos maksuohjelmaon määrätty raukeamaan, velkojilla on oikeus vaatia maksua saatavastaan velalliselta niiden ehtojen mukaan, joita olisi ollut noudatettava ilman velkajärjestelyä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa