Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman oikeusvaikutukset velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyvelallisen ja hänen velkojiensa välisten oikeussuhteiden uudelleenjärjestely toteutuu maksuohjelman määräyksillä. Lain mukaan maksuohjelman vahvistamisen jälkeen aiemmat sopimusehdot syrjäytyvät ja maksuohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät ohjelman mukaisesti.

Maksuohjelman keston päätyttyä velallisen maksuohjelmassa määrätty maksuvelvollisuus säilyy voimassa siltä osin kuin sitä ei ole ohjelmassa määrättynä aikana täytetty. Maksuohjelman vahvistamisella on myös vaikutus velalliseen omaisuuteen kohdistuvaan velvoitteiden pakkotäytäntöönpanoon. Lainvoimaisesti vahvistettu maksuohjelma näet saa aikaan sen, että velallisen omaisuuteen kohdistuva ulosmittaus tai muu velkaan kohdistuva täytäntöönpano raukeaa.

Lainvoimainenkaan maksuohjelma ei kuitenkaan aina kerro velallisen ja velkojan välisen oikeussuhteen lopullista sisältöä. Jos velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka on velkajärjestelyn yhteydessä riitautettu ja osoitettu ratkaistavaksi erillisessä oikeudenkäynnissä, voidaan tämä velkaa koskeva kysymys ratkaista vahvistetusta maksuohjelmasta huolimatta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa