Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman noudattaminen velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Maksuohjelman, sinänsä itsestäänselvältä kuulostava, noudattamisvelvollisuus on takeena velkajärjestelyssä vahvistetun maksuohjelman toteuttamisvaiheen onnistumiselle. Maksuohjelman noudattamisvelvollisuutta on velkajärjestelystä säädettäessä pidetty siinä määrin merkittävänä, että siitä on nimenomainen säännös laissa. Velallisen on lain mukaan suoritettava maksuohjelman mukaiset maksut kullekin velkojalle ohjelmassa määrättyä aikataulua noudattaen. Maksuohjelman toteutusvaiheessa on tietyissä tapauksissa tuomioistuimen määräyksen perusteella mahdollista käyttää hyväksi ulosoton viranomaiskoneistoa.

Velallisen maksukyvyn heikentyessä maksuohjelman keston aikana velallisella on oikeus maksun lykkäämiseen yhteismäärältään enintään kolmen kuukauden maksuvelvollisuutta vastaavalla määrällä. Tällaisesta lykkäyksestä, johon ei siis liity laissa säädettyjä maksuohjelmasta poikkeamisesta seuraavia mahdollisia sanktioita, ja sen syistä velallisen on ilmoitettava velkojille. Velallisen tällä tavalla lykkäämä maksu katsotaan erääntyneeksi maksuohjelman päättyessä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa