Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman muuttaminen velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velallisen maksuohjelmaa voidaan sen keston aikana muuttaa. Hakemuksen maksuohjelman muuttamiseksi voi tehdä joko velkoja tai velallinen. Muuttamisen perusteena voi olla velallisen maksukyvyn heikentyminen tai muu olosuhteiden olennainen muutos. Kynnys maksuohjelman muuttamiseen velallisen heikentyneen maksukyvyn tai olosuhteiden muutoksen perusteella on suhteellisen korkealla, sillä laissa vaaditaan muun muassa muutosten olennaisuutta maksuohjelman muuttamisen perusteeksi.

Lisäksi jos maksuohjelman vahvistamisen jälkeen käy ilmi velkajärjestelyn kannalta olennaisia seikkoja tai ”uusia” velkajärjestelyn piiriin kuuluvia velkoja, voidaan ne ottaa huomioon maksuohjelmaa muuttamalla.

Jos velallisen suorittama oikeustoimi peräytyy takaisinsaannin seurauksena, voidaan maksuohjelmaa vastaavasti muuttaa. Maksuohjelman muutos velkojien hyväksi koskee lain nojalla kaikkia velkojia. Silloin kun maksuohjelmaa puolestaan muutetaan velkojien vahingoksi, koskee muutos vain niitä velkojia, joille ohjelman mukaan olisi vielä tulossa suoritus. Maksuohjelman kestoa voidaan lain mukaan jatkaa menettelyyn määrätyn selvittäjän saatavan maksamista varten.

Muutettua maksuohjelmaa on noudatettava siihen kohdistuvasta muutoksenhausta huolimatta, jollei ylempi tuomioistuin toisin määrää. Päättäessään maksuohjelman muuttamisesta tuomioistuin voi määrätä, että velallisen varallisuuden rahaksimuuttoa koskevia määräyksiä on noudatettava vasta, kun päätös on lainvoimainen tai toisin määrätään.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »