Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman laiminlyönnin seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainsäätäjä on varautunut myös siihen, ettei velallinen aina noudata hänelle vahvistettua maksuohjelmaa.

Tällaiseen tilanteeseen liittyen on säädetty ensinnäkin, että velkojalla, jolla on esinevakuusoikeus velallisen omaisuuteen on oikeus käyttää rahaksimuutto-oikeuksiaan, kun suorituksen laiminlyönnistä on kulunut yli kolme kuukautta ja suoritus on edelleen maksamatta.

Samoin, kun laiminlyönnistä on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta ja suoritus on edelleen maksamatta, voi muu kuin vakuusvelkoja vaatia maksuohjelman nojalla täytäntöönpanoa ulosoton muodossa. Näissä tapauksissa velkojan ei tarvitse tyytyä vaatimaan ainoastaan erääntyneen velan määrän perimistä, vaan hän voi vaatia myös maksuohjelmasta seuraavan tulevan kertymän perimistä samalla. Maksuohjelman mukaisten suoritusten täytäntöönpano jatkuu, kunnes velkoja pyytää ulosmittauksen peruuttamista tai velallinen on suorittanut maksuohjelman mukaan erääntyneet suoritukset velkojalle ja saattaa uskottavaksi, että hän vastaisuudessa noudattaa maksuohjelmaa.

Myös maksuohjelman raukeaminen voi tulla kyseeseen olennaisempien laiminlyöntien seurauksena voi lain mukaan tulla kyseeseen (ks. Maksuohjelman raukeaminen velkajärjestelyssä).

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa