Minilex - Lakipuhelin

Maksu- ja vakuudenasettamiskielto velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn tavoitteiden tehokas saavuttaminen edellyttää tapauskohtaista perusteellista suunnittelua. Jotta tämän suunnittelun toteutuminen voitaisiin menettelyn yhteydessä turvata tarpeeksi tehokkaasti, on laissa säädetty velalliseen ja velkojiin kohdistuvista kielloista. Näiden kieltojen noudattaminen johtaa eräänlaisen rauhoitusajan syntymiseen velkajärjestelyn alettua.

Velallista koskevan maksu- ja vakuudenasettamiskiellon johdosta velallinen ei saa velkajärjestelyn alettua maksaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaansa eikä asettaa siitä vakuutta. Tähän pääsääntöön on olemassa eräitä laissa erikseen säädettyjä poikkeuksia etuoikeutettujen elatusapuvelkojen, eräiden vakuusvelkoihin liittyvien erien ja tuomioistuimen antamien lupien muodossa. Vastoin yksityishenkiön velkajärjestelystä annetun lain mukaista maksukieltoa suoritettu maksu on tehoton, ja se on lain mukaan palautettava.

Velallista koskevat maksu- ja vakuudenasettamiskielto ovat voimassa maksuohjelman vahvistamiseen asti. Maksuohjelman vahvistamisen jälkeen velkasuhteiden ehdot määräytyvät sen mukaan ja velallisen on noudatettava maksuohjelmaa velkojen takaisinmaksussa alkuperäisten sopimusehtojen sijaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa