Minilex - Lakipuhelin

Lisäsuoritusvelvollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Maksuohjelman vahvistaminen perustuu tietyn ajankohdan arvioon velkajärjestelyvelallisen taloudellisesta tilanteesta ja sen kehityksestä. Velkajärjestelylaissa on otettu huomioon myös se, että velallisen olosuhteissa tapahtuu muutoksia maksuohjleman vahvistamisen jälkeen.

Siltä varalta, että velallisen maksukyky paranee maksuohjelman aikana hänen saamiensa tulojen tai varojen johdosta, on laissa säädetty velallisen velvollisuudesta lisäsuorituksiin. Velkoja voi vaatia tuomioistuinta vahvistamaan ja määräämään maksettavaksi lisäsuorituksen määrän.

Velalliselle tulevan kertaluontoisen suorituksen perusteella lisämaksuvelvollisuus seuraa lain mukaan, jos suorituksen määrä yksin tai yhdessä muiden suoritusten kanssa ylittää 1000 euroa. Suoritus voi olla perintö, lahja tai muu vastaava kertaluontoinen varallisuuserä. Velallisen on maksettava velkojille 1000 euron ylittävä osa tällaisten kertaluontoisten suoritusten yhteenlasketusta määrästä. Kertaluontoisen varallisuuden lisääntymisen lisäksi lisäsuoritusvelvollisuus voi seurata myös velallisen nettotulojen yli 2000 euron nousun johdosta. Tarkemmat säännökset velallisen tulojen määrittelystä löytyvät yksityishenkilön velkajärjestelystä annetusta laista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa