Minilex - Lakipuhelin

Lahjakirjan merkitys ennakkoperintöä koskevissa tapauksissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperintöä koskevat tapaukset saattavat osoittautua monimutkaisemmiksi, kuin ne ensi silmäykseltä vaikuttavat. Monissa tapauksissa pohdittavaksi nousee kysymys siitä, onko kyseessä olevaa lahjaa pidettävä tavanomaisena lahjana vai ennakkoperintönä. Epäselvyyksien välttämiseksi ja niiden ratkaisemiseksi voidaan toimia monin eri keinoin. Eräs näistä keinoista on lahjakirjan laatiminen.

Perinnönjättäjän tarkoituksen päätteleminen pelkkien olosuhteiden perusteella on monissa tapauksissa haastavaa, eikä aina ole löydettävissä selkeää ratkaisua kysymykseen siitä, onko perinnönjättäjä tarkoittanut tietyn lahjan olevan ennakkoperintöä vai tavanomainen lahja. Varmin tapa toimia olisi ilmaista tarkoitus kirjallisesti. Lahjakirja tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden, sillä lahjanantajan tarkoitus olisi helposti pääteltävissä lahjakirjassa olevasta nimenomaisesta määräyksestä.

Lahjakirja on asiakirja, jossa voidaan ilmaista lahjanantajan tarkoitus riittävän selkeästi ja täten välttää erimielisyydet perillisten välillä. Lahjakirjaan on voitu sisällyttää lahjan luonnetta koskevan maininnan lisäksi tieto lahjoituksen ajankohdasta, sekä mahdollisesti myös tieto lahjan lahjaverotuksessa vahvistetusta arvosta.

Lahjakirjalla voi olla keskeistä merkitystä myös todistelutarkoituksessa. Pesänjakaja ei huomioi ennakkoperintöjä automaattisesti jaon yhteydessä, vaan kunkin perillisen tulee vedota niihin erikseen. Mikäli joku perillisistä jättää vetoamatta ennakkoperintöön, tällaisen perillisen perintöosuutta määriteltäessä ei huomioida ennakkoperinnön arvoa. Ennakkoperintöön vetoavan perillisen on osoitettava, että lahjansaaja on nimenomaisesti saanut lahjan. Tämän jälkeen lahjansaajan tehtäväksi tulee sen osoittaminen, että kyseessä olevasta lahjasta on poistettu ennakkoperintöolettama vainajan toimesta. Käytännössä tällaisen todistaminen on haastavaa tai melkeinpä mahdotonta ilman lahjakirjaa tai muuta asianmukaista dokumenttia tai asiakirjaa.

Lahjakirjan merkitys korostuu siten erityisesti tapauksissa, joissa vainajan eli lahjanantajan todellisesta tarkoituksesta ei voida olla täysin varmoja. Kirjallisen muodon käyttäminen ennakkoperintöä koskevissa asioissa on erityisen suositeltavaa nimenomaan todistelumahdollisuuksien turvaamisen vuoksi. Mikäli lahjakirjan merkitys tai ennakkoperintöasiat ylipäätään herättävät kysymyksiä, on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen asiantuntevan avun saamiseksi. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa