Minilex - Lakipuhelin

Lahjakirjan merkitys ennakkoperintöä koskevissa tapauksissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintöä koskevat tapaukset saattavat osoittautua monimutkaisemmiksi, kuin miltä ne ensisilmäyksellä vaikuttavat. Monissa tapauksissa on kyse siitä, onko jotakin lahjaa pidettävä tavanomaisena lahjana vai ennakkoperintönä. Epäselvyyksiä voidaan välttää monin keinoin. Eräs näistä keinoista on lahjakirjan laatiminen.

Perinnönjättäjän tarkoituksen päätteleminen pelkkien olosuhteiden perusteella on monissa tapauksissa haastavaa, eikä aina ole löydettävissä selkeää vastausta siihen, onko perinnönjättäjä tarkoittanut tietyn lahjan ennakkoperinnöksi vai tavalliseksi lahjaksi. Varminta onkin, että lahjoittaja ilmaisee tarkoituksensa kirjallisesti. Helppo tapa on sisällyttää lahjakirjaan nimenomainen määräys asiasta. Lahjakirjaan voidaan sisällyttää lahjan luonnetta koskevan maininnan lisäksi muunmuassa tieto lahjoituksen ajankohdasta sekä lahjaverotuksessa vahvistetusta arvosta.

Lahjakirja voi saada merkitystä myös todistelussa. Pesänjakaja ei huomioi ennakkoperintöjä automaattisesti perinnönjaon yhteydessä, vaan kunkin perillisen tulee vedota niihin erikseen. Mikäli joku perillisistä jättää vetoamatta ennakkoperintöön, tällaisen perillisen perintöosuutta määriteltäessä ei huomioida ennakkoperinnön arvoa. Ennakkoperintöön vetoavan perillisen on osoitettava, että lahjansaaja on todella saanut perittävältä lahjan. Jos lahjansaaja tämänkin jälkeen vastustaa saamansa lahjan huomioon ottamista perinnönjaossa, tulee hänen osoittaa, että kyseisestä lahjasta on poistettu ennakkoperintöolettama vainajan toimesta. Käytännössä tämän todistaminen on erittäin haastavaa ilman lahjakirjaa tai muuta kirjallista dokumenttia.

Lahjakirjan merkitys korostuu siten erityisesti tapauksissa, joissa vainajan eli lahjanantajan todellisesta tarkoituksesta ei voida olla täysin varmoja. Kirjallisen muodon käyttäminen ennakkoperintöä koskevissa asioissa on erityisen suositeltavaa nimenomaan todistelumahdollisuuksien turvaamisen vuoksi. Mikäli lahjakirjan merkitys tai ennakkoperintöasiat ylipäätään herättävät kysymyksiä, on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa