Minilex - Lakipuhelin

Kuuluvatko epäselvät velat velkajärjestelyn piiriin?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn piiriin kuuluvat velat määräytyvät yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain perusteella velkajärjestelyn alkamisajankohdan mukaan. Velkajärjestelyn piiriin kuuluvat kaikki velallisen velat, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista Siten myös määrältään tai perusteiltaan epäselvä velka kuuluu velkajärjestelyn piiriin.

Epäselvän velan osalta säädetään, että tuomioistuimen on maksuohjelmaa vahvistaessaan määrättävä, minkä suuruisena velka otetaan huomioon velalliselle vahvistettavassa maksuohjelmassa. Tämä tuomioistuimen toimivaltaan velkajärjestelyasian yhteydessä viittaava lain säännös ei koske pelkästään velan määrän tai perusteen epäselvyyttä, vaan myös muutakin velkojan oikeuteen liittyvää kysymystä.

Tuomioistuimen tekemään päätökseen velan sisällöstä maksuohjelmassa ei saa erikseen hakea muutosta. Velan määrän vahvistaminen maksuohjelmassa ei toisaalta estä velkajärjestelyn piiriin kuuluvan velan perustetta tai määrää taikka velkaan liittyvän vakuusoikeuden pätevyyttä tai sisältöä koskevan väitteen tutkimista erikseen oikeudenkäynnissä, jos velka tai oikeus on velkajärjestelyn yhteydessä riitautettu ja asia on osoitettu ratkaistavaksi erillisessä oikeudenkäynnissä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa