Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän ja konkurssipesän oikeus jatkaa taksiliikennettä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun taksiluvan haltija kuolee, jää kuolinpesälle kysymys ja huoli siitä, mitä taksiluvalle ja perustetulle yritykselle käy. Taksiliikennelaissa on säädetty, että kuolinpesällä on oikeus jatkaa liikennettä enintään 18 kuukauden ajan taksiluvan haltijan kuolinpäivästä. Oikeus jatkamiseen ei ole kuitenkaan automaattista, sillä kuolinpesän tulee kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa lupaviranomaisen hyväksyttäväksi henkilö, joka tulee vastaamaan taksiluvan haltijan velvollisuuksista. Oikeuskäytännössä on katsottu, että verosta tehtävää vähennystä laskettaessa auton on katsottava olleen rekisteröitynä taksiksi tämän kolmen kuukauden aikana, vaikka kuolinpesän osakkaat eivät ilmoittaisi tuona aikana jatkavansa toimintaa. Vähäiset yksityisajot tuona aikana eivät muuta tilannetta.

Lupaviranomaisille ilmoitetun ja velvollisuuksista vastaavan henkilön tulee myös täyttää taksiluvan myöntämisedellytykset lukuun ottamatta vaatimusta yrittäjäkurssin ja -kokeen suorittamisesta sekä vaatimusta kuuden kuukauden taksinkuljettajakokemuksesta. Myöntämisvaatimusten mukaisesti henkilön tulee siis olla oikeustoimikelpoinen ja hyvämaineinen ja hänen tulee kyetä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Hänellä ei saa myöskään olla peruutettua taksilupaa vakavien laiminlyöntien ja rikkomusten vuoksi viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Konkurssipesällä on myös kuolinpesän tavoin oikeus jatkaa liikennettä, mikäli taksiluvan haltija asetetaan konkurssiin. Konkurssipesän tulee kuitenkin huomata, että pesän on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle, haluaako se käyttää hyväkseen tämän oikeuden. Konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä on voimassa enintään kolme kuukautta konkurssin alkamisesta. Taksiluvan haltijan velvollisuuksista vastaavat tämän ajan ne henkilöt, jotka hoitavat konkurssipesää. Laissa ei konkurssipesän osalta vaadita, että konkurssipesän hoitajien tulisi täyttää taksiluvan myöntämisen edellytykset.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »