Minilex - Lakipuhelin

Korvaus panttivelan ennenaikaisen erääntymisen vuoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erilaisissa luottosopimuksissa on tavallisesti sovittu seuraamuksista sen varalta, että velallinen viivästyy suorituksessaan tai muulla tavoin rikkoo sopimusta. Kun kyseessä on rahavelka, tyypillinen seuraamus on viivästyskoron maksuvelvollisuus. Sopimuksessa voi olla myös ehto sopimussakosta, jonka mukaan velallisen rikkoessa sopimusta tämän maksettavaksi lankeaa kiinteämääräinen vahingonkorvaus.

Pääsääntöisesti velallisen konkurssi on peruste sopimuksen irtisanomiseen ja velan ennenaikaiseen eräännyttämiseen. Panttivelkojan osalta tilanne on selkeämpi, sillä tämän ei tarvitse erikseen eräännyttää velkaa. Lisäksi panttivelkojalla on oikeus saada korvaus panttivelan ennenaikaisesta erääntymisestä. Tämä korvaus määräytyy velallisen ja velkojan alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa