Minilex - Lakipuhelin

Korkein oikeus ylimpänä tuomioistuimena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkein oikeus käsittelee korkeimpana oikeusasteena valituksia ja kanteluita rikos-ja riita-asioissa. Korkein oikeus valvoo myös esimerkiksi tuomioistuinten ja ulosottoviranomaisten lainkäyttöä, tekee esityksen korkeimman oikeuden jäsenen nimittämiseksi, antaa lausuntoja lainsäädäntöesityksistä ja voi tehdä esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Korkein oikeus käsittelee myös ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat.

Korkein oikeus ei ota kaikkia valituksia tutkittavakseen, vaan vain ne, joilla on ennakkotapausarvoa. Korkeimman oikeuden tärkein tehtävä onkin ennakkopäätösten antaminen. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksillä on tulkinta-arvoa lainsäädäntöä tulkittaessa, sen päätösten valitusasioissa keskittyessä pääasiassa oikeuskysymyksiin. Valittaminen korkeimpaan oikeuteen on mahdollista hovioikeuden päätöksestä, maaoikeuden ratkaisuista sekä eräistä vakuutusoikeuden ratkaisuista, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Korkeimmassa oikeudessa on jäseninä presidentti ja vähintään 15 oikeusneuvosta sekä esittelijöinä kansliapäällikkö, esittelyneuvoksia ja oikeussihteerejä. Korkeimman oikeuden presidentin ja muut jäsenet nimittää tasavallan presidentti. Korkein oikeus työskentelee lainkäyttöasioissa useimmiten osastoihin jakautuneena. Jaoston kokoonpano riippuu käsiteltävänä olevasta asiasta. Muita korkeimman oikeuden kokoonpanoja ovat vahvennettu jaosto ja täysistunto. Muutoksenhakuasiat korkeimmassa oikeudessa käsitellään kahdessa vaiheessa ja useimmiten kirjallisessa menettelyssä. Ensin korkein oikeus käsittelee valituslupa-asian ja, jos lupa myönnetään, itse valituksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa