Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistö ennakkoperintönä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän eläessään tekemää vastikkeetonta suoritusta perillisensä hyväksi. Ennakkoperintönä voidaan lahjoittaa myös kiinteistöjä. Kiinteistöllä tarkoitetaan aluetta, joka merkitään kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi tilat ja tontit.

Kiinteistön lahjoitus on tehtävä kirjallisesti. Lahjakirjassa on yksilöitävä lahjoittaja, lahjansaaja sekä lahjoitettava kiinteistö. Lisäksi kaupanvahvistajan tulee vahvistaa lahjoitus osapuolten läsnäollessa. Nykyään lahjoitus on tosin mahdollista tehdä myös sähköisessä järjestelmässä.

Jos kiinteistö myydään reilusti alihintaan, voidaan luovutus katsoa osittain lahjaksi. Lahjan arvoksi katsotaan tällöin kiinteistön käyvän hinnan ja siitä todellisuudessa maksetun hinnan välinen erotus.

Jos perittävä lahjoittaa kiinteistön rintaperilliselleen, oletetaan lahja ennakkoperinnöksi, ellei toisin ole lahjakirjassa määrätty tai voida olosuhteiden perusteella katsoa tarkoitetun. Jos kiinteistö lahjoitetaan muulle perilliselle kuin rintaperilliselle, katsotaan lahja ennakkoperinnöksi vain, mikäli näin on erikseen määrätty tai voidaan olosuhteiden perusteella katsoa tarkoitetun.

Mikäli kiinteistö katsotaan ennakkoperinnöksi, on se otettava huomioon perinnönjaossa, mikäli joku perillisistä näin vaatii. Tällöin ennakkoperinnön saajan perintöosasta vähennetään arvo, joka ennakkoperinnöllä oli luovutushetkellä. Jos ennakkoperintö on suurempi kuin sen saajan perintöosa, ei ylimenevää osaa kuitenkaan tarvitse palauttaa takaisin kuolinpesään, ellei ennakkoperintöä annettaessa ole niin määrätty. Kuten edellä on todettu, kiinteistön lahjoitus tulee tehdä kirjallisesti, ja tämän vuoksi myös määräys ennakkoperinnön palauttamisesta otettava lahjakirjaan, jotta se olisi voimassa. On kuitenkin huomattava, että kiinteistö voidaan määrätä palautettavaksi kuolinpesään vain viiden vuoden ajan lahjoituksesta lukien. Tämä johtuu siitä, että laki ei salli yli viiden vuoden mittaisia purkavia ehtoja kiinteistön lahjoituksissa.

Kun kiinteistö annetaan ennakkoperintönä, tulee lahjoituksessa ottaa huomioon kiinteistöjä koskeva erityissääntely. Perinnönjaossa taas on otettava huomioon ennakkoperintöä koskeva perintöoikeudellinen sääntely. Ennakkoperintöön tai kiinteistön kauppaan liittyvissä epäselvyyksissä on syytä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa