Minilex - Lakipuhelin

Irtain omaisuus avioerossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimella omaisuudella tarkoitetaan esineitä, jotka eivät ole kiinteää omaisuutta eli kiinteistöjä, kuten tiloja, tontteja, yleisiä alueita ja metsämaita. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi taideteokset, autot ja asunto-osakkeet. Sen jälkeen, kun avioeroasia on tullut vireille käräjäoikeuteen, voidaan toimittaa omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksessa jaetaan puolisoiden varat ja velat.

Kun aviopuolisoiden irtainta omaisuutta erotellaan,on katsottava yhteiseksi omaisuudeksi tavallisesti sellainen omaisuus, josta ei tiedetä, kummalle puolisolle se kuuluu. Yhteisomistusolettama johtaa usein siihen, että tavanomainen koti-irtaimisto katsotaan yleensä yhteiseksi omaisuudeksi. Jos voidaan näyttää, että irtaimen esineen omistaa vain toinen puoliso, kumoutuu yhteisomistusolettama. Joskus jo olosuhteista käy selville, kummalle puolisolle irtain kuuluu omistajana. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun kyseessä on puolison vanhemmilta saama perintö tai lahja taikka puolison harrastukseen liittyvä hankinta. Useimmiten irtaimen esineen omistajaa on vaikea näyttää toteen, koska harvat aviopuolisot pitävät tarkkaa kirjanpitoa omaisuudestaan.

Omaisuuden osituksessa irtaimille esineille merkitään arvoksi niiden todennäköinen luovutushinta.

Mikäli haluat tietää lisää esimerkiksi irtaimen omaisuuden rajoituksista avioerossa, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa