Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden luovutus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Irtaimella omaisuudella tarkoitetaan esineitä, jotka eivät ole kiinteää omaisuutta eli kiinteistöjä, kuten tiloja, tontteja, yleisiä alueita ja metsämaita. Vastikeellisella luovutuksella tarkoitetaan kauppaa ja vaihtoa. Vastikeeton luovutus viittaa sen sijaan vastikeettomiin saantoihin, joita ovat perintö, testamenttisaanto sekä lahja.

Kauppalaki sisältää säännökset irtaimen omaisuuden luovuttamisesta kauppatilanteessa silloin, jos osapuolten kesken ei ole muuta sovittu. Tavara voidaan noutokaupan mukaisesti pitää ostajan noudettavana siellä, missä myyjällä sijaitsee liikepaikka. Kuljetuskauppa viittaa sen sijaan myyjän velvollisuuteen kuljettaa tavara ostajalle. Tavaran luovuttamisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa kaupanteosta, mikäli luovutuksen ajankohdasta ei ole erikseen sovittu. Myyjän tulee vastata niistä kustannuksista, joita aiheutuu tavaralle ennen luovutusta ja jotka eivät ole aiheutuneet ostajasta johtuneista syistä.

Henkilö, jolla on irtaimen omaisuuden omistusoikeus eli oikeus määrätä esineestä ja käyttää sitä, voi vapaasti luovuttaa esineen omistusoikeuden toiselle. Jotta yrityksellä tai yksityishenkilöllä olisi mahdollisuus luovuttaa irtainta omaisuutta, tulee hänellä olla omistusoikeus omaisuuteen tai ainakin omaisuuden omistajan antama hyväksyntä omaisuuden edelleen luovuttamiseen. Omistusoikeus on toisin sanoen pohjana sille, että henkilö voi luovuttaa esineen eteenpäin.

Irtainta omaisuutta luovutettaessa kannattaa ottaa huomioon verotus. Mikäli esimerkiksi juuri omaisuuden luovutusverotukseen liittyvät asiat askarruttavat, on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »