Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden vaihto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Irtaimella omaisuudella tarkoitetaan esineitä, jotka eivät ole kiinteää omaisuutta eli kiinteistöjä, kuten tiloja, tontteja, yleisiä alueita ja metsämaita. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi taideteokset, autot ja asunto-osakkeet. Irtaimen omaisuuden vaihdossa esineen omistusoikeus vaihdetaan toisen esineen omistusoikeuteen. Vaihdosta on kysymys esimerkiksi silloin, kun auto vaihdetaan toiseen autoon.

Irtaimen omaisuuden vaihdosta ei ole erikseen säädetty lakia. Sen vuoksi vaihtoon sovelletaan soveltuvin osin samoja oikeusperiaatteita, kuin kauppaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että irtaimen esineen vaihto on vapaamuotoinen oikeustoimi ja se voidaan tehdä asianosaisten haluamalla tavalla. Vapaamuotoinen oikeustoimi tarkoittaa sitä, että vaihto on pätevä huolimatta siitä, tehtiinkö se suullisesti tai kirjallisesti.

Kumpikin sopimuspuoli vastaa vaihdossa omasta suorituksestaan samojen periaatteiden mukaan, kuin kaupassa myyjä. Kummallakin on pääsääntöisesti kaikki ne oikeudet, jotka ostajalla on kaupassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osapuolilla on päävelvollisuutena luovuttaa vaihdon kohteena olevat esineet toisilleen ja järjestettävä esineen kuljetus toiselle.

Jos haluat tietää tarkemmin esineen vaihdosta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »