Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden panttaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtain omaisuus voidaan antaa pantiksi velan vakuutena. Irtaimeksi omaisuudeksi määritellään periaatteessa kaikki muu, kuin kiinteä omaisuus. Kiinteällä omaisuudella tarkoitetaan omistus- tai siihen verrattavaa oikeutta kiinteistöön tai muuhun maa-ja vesialueeseen mahdollisine rakennuksineen. Irtaimeksi omaisuudeksi katsotaan taas esim. auto, korut, laskusaatavat ja asunto-osakeyhtiön osakkeet. Myös arvo-osuudet ovat irtainta omaisuutta.

Irtain omaisuus tulee pantata tietyllä tavalla, jotta se todella voisi suojata velkojan oikeutta saada suorituksena pantiksi annetusta omaisuudesta. Kun irtainta omaisuutta pantataan, tulee se siis tehdä siten, että ulkopuoliset voivat havaita, että omaisuus on pantattu. Käytännössä irtaimen omaisuuden panttaus tulee panttikohteesta riippuen toteuttaa joko käteispanttauksella, ilmoituksenvaraisena panttauksena eli denuntiaatiolla tai kirjaamispanttauksella.

Kun irtaimen omaisuuden panttaus toteutetaan käteispanttina, annetaan irtain omaisuus pantinsaajan haltuun. Panttina olevan omaisuuden hallinta siis konkreettisesti siirretään pantinsaajalle. Kun velallinen on maksanut velkansa pantin saaneelle velkojalle, saa hän esineen takaisin haltuunsa. Tämä on panttaustapana silloin, kun panttiesine on mahdollista siirtää pantinsaajalle.

Jos irtainta omaisuutta ei voida syystä tai toisesta siirtää velkojalle, voidaan panttioikeus toteuttaa ilmoituksenvaraisena panttauksena. Tällöin pantiksi annettu omaisuus ei  varsinaisesti siirry pantinsaajan haltuun, vaan panttaus toteutetaan siten, että pantatun omaisuuden haltijalle ilmoitetaan panttauksesta. Panttausilmoituksen eli denuntiaation voi tehdä joko pantinantaja tai pantinsaaja. Tätä panttausmuotoa  käytetään esim. tavalliseen velkakirjaan perustuvan saatavan panttauksessa tai tilanteessa, jossa panttiesine on annettu vuokralle kolmannelle henkilölle. Panttausilmoitusta käytetään myös silloin, kun jo panttina oleva omaisuus halutaan pantata useamman kerran. Tällöin puhutaan jälkipanttauksesta.

Tietynlaisen irtaimen omaisuuden panttaus tulee hoitaa kirjaamalla panttioikeus rekisteriin. Arvo-osuudet merkitään nykyisin arvo-osuusrekisteriin ja siellä arvo-osuustileille. Kun arvo-osuus halutaan pantata, tehdään siitä merkintä arvo-osuusrekisteriin. Panttioikeus perustetaan tällöin kirjaamisella. Myös useita immateriaalioikeuksia voidaan pantata tekemällä tästä merkintä immateriaalioikeutta koskevaan rekisteriin. Tällaisia immateriaalioikeuksia ovat esim. patentti ja tavaramerkki.
Mainittakoon vielä, että irtaimeen omaisuuteen voi kohdistua myös yrityskiinnitys, jota koskevat omat säännöksensä.

Etenkin pantinsaajana olevan velkojan on syytä arvioida tarkkaan, millaista omaisuutta hän pantiksi hyväksyy. On myös tärkeää pitää huolta siitä, että panttioikeus on perustettu oikein, jotta pantin saanut velkoja voi todella vedota panttioikeuteensa. Lisätietoa erilaisista panttausmahdollisuuksista sekä eri panttausmuotoihin liittyvistä riskeistä saat Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa