Minilex - Lakipuhelin

Irtain omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esineellä on perinteisesti oikeustieteessä tarkoitettu rajoitettuja aineellisia kappaleita, joihin ihmisellä voi olla määräysvalta. Perusjakona voidaan pitää jakoa kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin. Kiinteitä esineitä ovat maapohjan tietyllä tavoin yksilöidyt osat, kiinteistöt ja eräät muut maa- ja vesialueiden yksiköt. Kaikki muut esineet ovat irtaimia esineitä. Kiinteää omaisuutta on ennen muuta omistusoikeus kiinteistöön ja irtainta omaisuutta taas kaikki muut varallisuusoikeudet.

Irtainta omaisuutta ovat näin ollen omistusoikeus irtaimeen esineeseen sekä rajoitetut esineoikeudet kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin. Tällainen rajoitettu esineoikeus koskien kiinteää esinettä voisi olla esimerkiksi vuokraoikeus. Irtainta omaisuutta koskevia oikeuksia voi siis kohdistua myös kiinteisiin esineisiin. Myös erilaiset varallisuusoikeudet, joiden yhteys konkreettisiin esineisiin on etäinen tai puuttuu, ovat irtainta omaisuutta. Esimerkkinä vaikkapa patenttioikeus. 

Yleisenä tulkintasääntönä kiinteän ja irtaimen omaisuuden välillä voidaan pitää seuraavaa: mitä välittömämmin varallisuusoikeus sisällöltään lähenee kiinteistön omistusoikeutta, sitä perustellumpaa on lukea oikeus kiinteään omaisuuteen kuuluvaksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Lisätietoja irtaimesta omaisuudesta kannattaa kysyä lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa