Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden omistusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen omaisuuden omistusoikeus tarkoittaa henkilön oikeutta määrätä esineestä ja käyttää sitä. Omistuksen katsotaan antavan lähtökohtaisesti täydellisen, muut sulkevan yksinoikeuden esineeseen.

Irtaimen omaisuuden osalta omistajana pidetään sitä, jolla on esine hallinnassaan. On kuitenkin mahdollista, että esineen haltija ei ole sen omistaja, eikä hänellä ole muutoinkaan esineen omistajan suostumusta irtaimen hallussapitoon. Esineen haltija on voinut esimerkiksi varastaa esineen. Useimmiten esine on omistajan tai sellaisen henkilön hallinnassa, jolla on omistajan antama oikeus käyttää tai pitää hallussa esinettä. Tästä johtuu, että puuttumista esineen hallintaan pidetään omistusoikeuden loukkauksena. Tämän vuoksi esineen hallinta on suojattu, vaikka se olisikin laiton. Toisin sanoen esineen oikea omistaja ei voi ottaa esinettä omin toimin takaisin, jos se on toisen, esimerkiksi naapurinsa, hallussa. Tällaisessa tilanteessa oikean omistajan on nostettava tuomioistuimessa kanne esineen hallinnan palauttamiseksi itselleen. Jos hän ryhtyy omin toimin palauttamaan hallintaa, hän syyllistyy omankädenoikeuteen, vaikka hän ottaisi vain ”omansa takaisin”.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Poikkeuksena tähän hallinnan suojaan on niin sanotut itseaputilanteet. Sallituilla itseaputilanteilla tarkoitetaan sitä, että irtain omaisuus on menetetty rikoksen kautta ja henkilö ryhtyy toimiin omaisuuden takaisin ottamiseksi välittömästi rikoksen tapahduttua. Itseapu on sallittu myös tilanteessa, jossa menetetty tai kadotettu omaisuus muussa tapauksessa otetaan takaisin siltä, joka pitää sitä oikeudettomasti hallussaan, eikä saatavilla ole riittävää ja oikea-aikaista viranomaisapua.

Mikäli irtaimen omaisuuden omistusoikeuteen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa