Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden luovutusvoitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luovutusvoittoa syntyy, kun omaisuutta myydään korkeammalla hinnalla, kuin se on aikoinaan itse hankittu. Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa. Jaottelulla irtaimeen ja kiinteään omaisuuteen ei luovutusvoiton verotuksessa ole suurta merkitystä. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi asunto-osakkeet, arvopaperit, rahasto-osuudet, sekä muut irtaimet esineet kuten autot. Kiinteänä omaisuutena voidaan taas pitää esimerkiksi maaomaisuutta.

Luovutusvoitosta verovelvollinen saa vähentää hankintamenon sekä voiton hankkimisesta johtuneet menot. Hankintamenoksi katsotaan irtaimen omaisuuden todellinen hankintameno. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hankintameno-olettamaa, jolloin saadusta luovutushinnasta vähennetään 20%. Mikäli luovutettu irtain omaisuus on omistettu vähintään 10 vuoden ajan, vähennetään 40%. Voiton hankkimisesta johtuneita menoja ei hankintameno-olettaman käytön lisäksi saa vähentää. Oikeus hankintameno-olettaman käyttämiseen on luonnollisilla henkilöillä, kotimaisilla kuolinpesillä sekä yhteisetuuksilla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Omaisuuden myyjä maksaa luovutusvoitosta veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. On hyvä huomata, että osa irtaimen omaisuuden luovutusvoitoista on verovapaata. Luovutusvoitot ovat verovapaata, jos kyseisenä verovuonna luovutettujen omaisuuksien yhteenlaskettu luovutushinta on enintään 1000 euroa. Myöskin alle 5000 euron tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto on säädetty verovapaaksi. Esimerkiksi autot tai arvokkaat taidemaalaukset eivät kuulu tavanomaiseen koti-irtaimistoon.

Mikäli haluat lisätietoa muun muassa luovutusvoiton verotuksesta, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa