Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden luovutusvoitto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Luovutusvoittoa syntyy, kun omaisuutta myydään korkeammalla hinnalla, kuin se on aikoinaan itse hankittu. Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa. Jaottelulla irtaimeen ja kiinteään omaisuuteen ei luovutusvoiton verotuksessa ole suurta merkitystä. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi asunto-osakkeet, arvopaperit, rahasto-osuudet, sekä muut irtaimet esineet. Kiinteänä omaisuutena voidaan taas pitää esimerkiksi maaomaisuutta.

Luovutusvoitosta verovelvollinen saa vähentää hankintamenon sekä voiton hankkimisesta johtuneet menot. Hankintamenoksi katsotaan irtaimen omaisuuden todellinen hankintameno. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hankintameno-olettamaa, jolloin saadusta luovutushinnasta vähennetään 20%. Mikäli irtain omaisuus on ollut luovuttajan omistuksessa 10 vuotta, vähennetään 40%. Voiton hankkimisesta johtuneita menoja ei hankintameno-olettaman käytön lisäksi saa vähentää. Oikeus hankintameno-olettaman käyttämiseen on luonnollisilla henkilöillä, kotimaisilla kuolinpesillä sekä yhteisetuuksilla.

On hyvä huomata, että osa irtaimen omaisuuden luovutusvoitoista on verovapaata. Luovutusvoitot ovat verovapaata, jos kyseisenä verovuonna luovutettujen omaisuuksien yhteenlaskettu luovutushinta on enintään 1000 euroa. Myöskin alle 5000 euron tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto on säädetty verovapaaksi. Esimerkiksi autot eivätkä arvokkaat taidemaalaukset kuulu tavanomaiseen koti-irtaimistoon.

Mikäli haluat lisätietoa muun muassa luovutusvoiton verotuksesta, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »