Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen omaisuuden myynnistä saatu myyntivoitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyntivoitolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti omaisuuden myynnistä saatua voittoa. Myyntivoittoa syntyy, kun omaisuutta myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla, kuin millä se on hankittu. Myyntivoitto on pääasiallisesti veronalaista tuloa. Suomessa myyntivoiton verotuksesta säädetään tuloverolaissa, jossa puhutaan luovutusvoittoverosta.

Verotuksellisesti myyntivoiton osalta on tärkeä muistaa, että verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Näin ollen, kun verotettavaa myyntivoittoa lasketaan, saadaan myyntihinnasta vähentää hankintahinnan ohella omaisuuden hankintaan tai sen myyntiin liittyvät menot. Yksinkertaistetusti ilmaisten, jos henkilö on esimerkiksi hankkinut asunto-osakeyhtiön osakkeita 100 000 eurolla ja myynyt ne sitten 150 000 eurolla ja käyttänyt myynnissä välittäjää, jonka palkkio on yhteensä 6000 euroa lasketaan verotettava myyntivoitto seuraavasti: 150 000 € – 100 000 € – 6000 € = 44 000 €. Tyypillisiä myyntivoittoa vähentäviä menoja ovat välittäjän käytöstä aiheutuneet myyntikustannukset, asiakirjakustannukset sekä esimerkiksi hankintaan aikoinaan liittyneet varainsiirtoverot. Myös omaisuuteen omistusaikana tehdyistä peruskorjauksista aiheutuneet kulut voidaan vähentää myyntihinnasta.

Toinen vaihtoehto luovutus- eli myyntivoiton laskemiseen on ns. hankintameno-olettaman käyttäminen. Tällöin myyntihinnasta eli luovutushinnasta vähennetään laissa säädetty hankintameno-olettama, joka tällä hetkellä on 40 % tai 20 % luovutushinnasta riippuen siitä, onko myyty omaisuus omistettu vähintään kymmenen vuotta (40 %) vai alle 10 vuotta (20 %). Silloin, kun myyntivoiton laskemisessa käytetään hankintameno-olettamaa, ei myyntivoitosta saa vähentää muita kustannuksia.

Kaikki myyntivoitot eivät ole verotuksen alaisia. Yleisesti ottaen luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, mikäli yhtenä verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa. Lisäksi esimerkiksi tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on verovapaata 5000 euroon asti. Myös oman asunnon luovutusvoitto on verovapaata, mikäli myyjä on omistusaikanaan käyttänyt asuntoa omana tai perheensä asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Kun myyntivoitto on veronalaista, verotetaan se sen vuoden tulona, jonka aikana kauppa tai sopimus on tehty. Mikäli myynnistä on syntynyt luovutus- eli myyntitappiota, huomioidaan myös myyntitappio sinä vuonna, jolloin kauppa tai sopimus on tehty. Myyntitappio voidaan huomioida verotuksessa pääomatulojen vähennyksenä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa