Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeus käräjäoikeutta seuraavana instanssina

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen viisi hovioikeutta toimivat yleisinä ylioikeuksina käräjäoikeustason yläpuolella. Suomen hovioikeudet ovat Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin ja Rovaniemen hovioikeudet. Kouvolassa toimii lisäksi Itä-Suomen hovioikeuden pysyvä istuntopaikka. Vanhin hovioikeus on vuonna 1623 perustettu Turun hovioikeus. Hovioikeuksien pääasiallinen tehtävä on käsitellä valituksia ja kanteluita käräjäoikeuden ratkaisuista. Käräjäoikeuden tuomiosta valittaminen edellyttää jatkokäsittelyluvan saamista hovioikeudelta, paitsi jos vastaaja on tuomittu yli kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen ja valitus koskee tuomion tiettyä osaa.

Maamme käräjäoikeudet on jaettu näiden viiden hovioikeuden alaisiin hovioikeuspiireihin ja hovioikeuspiirin käräjäoikeuden tuomiosta valitetaan kyseisen piirin hovioikeuteen. Hovioikeudet myös valvovat yleisellä tasolla alaistensa käräjäoikeuksien toimintaa. Käytännössä hovioikeudet ovat usein viimeinen valitusaste korkeimman oikeuden valituslupajärjestelmän takia. Ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeus toimii lähinnä vain eräissä valtio- ja maanpetosasioissa sekä muutamissa virkasyyteasioissa.

Hovioikeuden tuomareita ovat presidentti hovioikeuden johtajana, hovioikeudenlaamannit sekä hovioikeudenneuvokset. Hovioikeuden esittelijöinä toimivat asessori ja viskaali. Hovioikeudessa voi lisäksi olla käräjänotaareja sekä kansliapäällikkö. Hovioikeus käsittelee asioita osastoihin jakautuneena, tosin yksikin jäsen voi tehdä valmistelua koskevia päätöksiä ja myös itse juttua koskevia lopullisia päätöksiä. Hovioikeus tutkii valitukset pääosin kirjallisen aineiston pohjalta, mutta usein myös suullisen käsittelyn pitäminen on tarpeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa