Minilex - Lakipuhelin

Henkilöauton ammattiajolupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöauton ammattiajoluvalla tarkoitetaan lupaa, joka tarvitaan taksin ajamiseen, ts. kyse on taksin kuljettamisen ammattipätevyydestä. Ammattimainen taksin kuljettaminen edellyttää lisäksi taksilupaa (ks. artikkeli Taksilupa myönnetään hakemuksesta).

Henkilöllä, joka haluaa hakea ammattiajolupaa, on täytynyt olla henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajo-oikeus (B-kortti) vähintään vuoden ajan. Ajokortin hankkimiseen kuuluvien harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetus tulee olla myös suoritettuna. Lisäksi hakija ei saa olla ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa. Hakijan tulee myös täyttää ryhmän 2 ajokorttiluokkien (mm. C-luokka) ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset. Myönnettäessä ajolupaa 68 vuotta täyttäneelle tai harkittaessa 68 vuotta täyttäneen luvan jatkamista on ikääntymisen vaikutukset otettava huomioon. Taksinkuljettajan koulutus sekä koe tulee olla myös suoritettu. Hakijalla on oltava riittävät tiedot ammattimaista liikennettä koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä sen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tärkeänä pidetään myös asiakaspalvelu- sekä paikallistuntemusta. Paikallistuntemuksen vaatimus merkitsee, että taksinkuljettajalla tulee olla kokeella osoitettu taksilupaan asemapaikaksi merkityn kunnan tai kunnan, johon asemapaikka kuuluu, paikallistuntemus. Hänen on siis tunnettava alue, jolla asemapaikka sijaitsee. Asemapaikalla tarkoitetaan laissa paikkaa tai kuntaa, josta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon päätyttyä. Poikkeustapauksissa paikallistuntemuksen koetta ei tarvitse olla suoritettuna. Edellytyksenä luvalle on myös se, ettei hakijaa ole henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia pidettävä soveltumattomana kuljettamaan henkilöautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä. Edellytetään siis esimerkiksi, ettei hakija ole toistuvasti syyllistynyt törkeisiin liikennerikkomuksiin tai muihin rikoksiin, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta taksinkuljettajaksi.

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi tai, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta, kahdeksi vuodeksi. Luvan voimassaolon jatkamiseksi on sen vielä voimassa ollessa suoritettava jatkokoulutus. Jatkamisen edellytyksenä on, että myös luvan myöntämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Ajolupaan voidaan liittää taksin kuljettamista tai luvansaajan velvollisuuksia koskevia ehtoja. Ajoluvan tulee kattaa kuljetettavan auton taksiluvassa mainittu/mainitut asemapaikat. Ajoluvan kelpoisuusaluetta voidaan kuitenkin laajentaa osoittamalla uuden alueen paikallistuntemus. Ajolupa uuteen alueeseen myönnetään määräaikaiseksi siten, että sen voimassaolo päättyy samaan aikaan hakijalla jo olevan luvan kanssa.

Haettaessa ammattiajolupaa hakijan on esitettävä lääkärin antama lausunto terveydestä. Jos hakija on täyttänyt 45 vuotta tai täyttää mainitun iän hänellä jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana, on lausunto esitettävä myös ajoluvan voimassaolon jatkamista haettaessa. Jos on syytä epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä säädettyjä terveysvaatimuksia, voi poliisi myös muulloin vaatia osoittamaan terveysvaatimusten täyttymisen. Vuoden 2015 loppuun saakka ajolupaa haetaan poliisilta, vuoden 2016 alusta Liikenteen turvallisuusvirastolta tai sen osoittamalta palveluntarjoajalta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa