Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö rintaperilliselle


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perittävä voi antaa jo ennen kuolemaansa rintaperillisilleen perintöä ennakkoon. Rintaperillisillä tarkoitetaan perittävän lapsia, lapsenlapsia jne. Perittävä saa itse määrätä omasta omaisuudestaan eläessään, joten hän saa luovuttaa omaisuuttaan miten haluaa ennakkoperinnöksi. Ennakkoperintö verotetaan lahjana eli lahjaveron mukaan.

Se mitä perittävä antaa rintaperillisilleen ennakkoon, vähennetään rintaperillisen perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai perittävän katsota muuta tarkoittaneen. Mikäli perittävä antaa ennakkoperintöä hänen ja puolisonsa yhteiselle perilliselle, vähennetään ennakkoperintö ensiksi kuolleen puolisolta jääneestä perinnöstä. Jos koko ennakkoperintöä ei voida arvoltaan vähentää ensimmäiseksi kuolleen puolisolta jääneestä perinnöstä, vähennetään loppuosa toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä myöhemmin.

Ennakkoperintö arvostetaan siihen arvoon, mikä sillä oli annettaessa, ellei muuta johdu asianhaaroista. Kaikkia lahjoja, jotka on annettu rintaperillisille perittävän eläessä, ei katsota välttämättä ennakkoperinnöksi. Näin ollen esimerkiksi tavanomaisia lahjoja, joiden arvo ei ole epäsuhteessa antajan oloihin, ei yleensä katsota ennakkoperinnöksi ja sitä ei siis vähennetä rintaperillisen muusta perinnöstä. Olosuhteista johtuen joskus siis arvokkaatkin lahjat voidaan katsoa tavanomaisiksi, mikäli lahja ei ole epäsuhteessa antajan varallisuuteen.

Mikäli jollekin rintaperillisille on annettu enemmän kuin hän olisi lakiosansa takia oikeutettu, ei hän ole velvollinen palauttamaan ylimenevää osaa pesään. Joskus kuitenkin kyse voi olla suosiolahjasta, jolla on pyritty suosimaan yhtä rintaperillistä muiden kustannuksella. Ennakkoperintöasioissa kannattaa aina varmuudeksi ottaa yhteys lakimiespuhelimeen.  

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa