Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö perukirjassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö tarkoittaa lahjaa, jonka perittävä on eläessään antanut rintaperilliselleen tai muulle perilliselleen. Rintaperillinen on perittävän jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa eli esimerkiksi tämän lapsi. Myös adoptiolapset rinnastetaan rintaperillisiin. Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellisesti tärkeä käsite, sillä se vaikuttaa perintöosan ja lakiosan suuruuteen perintöä jaettaessa. Perukirja puolestaan on perunkirjoitustilaisuudessa laadittava asiakirja, joka sisältää osakasluettelon sekä omaisuusluettelon vainajan varoista ja veloista.

Rintaperillisen perittävältä saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jollei perittävä ole määrännyt toisin tai olosuhteiden perusteella ole katsottava niin tarkoitetun. Olettamus perustuu siihen, että normaalitapauksessa perittävän ei katsota haluavan suosia yhtä rintaperillistään tai adoptiolastaan toisten perillisten kustannuksella. Jos kuitenkin voidaan näyttää, että perittävällä on ollut suosimistarkoitus, kumoutuu olettama pois.

Muiden perillisten kuin rintaperillisten kohdalla olettama on päinvastainen. Muulle perilliselle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa ei lähtökohtaisesti oleteta ennakkoperinnöksi, ellei perittävä ole toisin määrännyt tai olosuhteiden perusteella niin voida otaksua tarkoitetun. Myös tämä olettama voidaan kumota vastanäytöllä.

Ennakkoperinnöt lisätään perinnönjaossa laskennallisesti kuolinpesän varoihin ja ne tulee siksi merkitä myös perukirjaan. Perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. 

Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, mikäli esimerkiksi ennakkoperintöön liittyvät asiat askarruttavat. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »