Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö osituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän eläessään tekemää vastikkeetonta tai lähes vastikkeetonta suoritusta perillisensä hyväksi. Kun avioliitossa ollut henkilö kuolee, on perinnönjaossa otettava huomioon ennakkoperintö, jonka jompikumpi puolisoista on antanut rintaperilliselle avio-oikeuden alaisesta omaisuudestaan. Näissä tilanteissa ennakkoperintö on otettava huomioon myös osituksessa. Tavoitteena on, että leski ja perilliset saisivat osituksessa yhtä paljon kuin heille olisi tullut, mikäli ennakkoperintöä ei olisi annettu.

Ennakkoperintö lisätään antajansa avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön eli varojen ja velkojen erotukseen. Mikäli ennakkoperintö on suurempi kuin ennakkoperinnön saajan perintöosa, otetaan osituksessa ennakkoperinnöstä huomioon vain perintöosan suuruinen osuus. Tämän jälkeen puolisoiden omaisuuksien säästöt lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Näin saadaan laskettua lesken avio-osa.

Seuraavassa osituksen vaiheessa ennakkoperinnön arvo on vähennettävä vainajan perillisille ja testamentinsaajille tulevasta osuudesta. Näin saadaan selville perillisten avio-osa. Kun ollaan selvitetty sekä perillisten että lesken avio-osan suuruus, voidaan laskea, onko leski oikeutettu tasinkoon. Jos ennakkoperintö on ylisuuri, vähennetään perillisille ja testamentin saajille tulevasta osuudesta ennakkoperinnön saajan osuuden suuruinen summa.

Ennakkoperintö tulee ottaa huomioon osituksessa myös tilanteessa, jossa vainajalta on jäänyt vain yksi rintaperillinen tai jokaiselle rintaperilliselle on annettu yhtä suuri ennakko. Ennakkoperintö voi nimittäin näissäkin tilenteissa vaikuttaa lesken tasinko-oikeuteen.

Ennakkoperintöjen huomioonottaminen osituksessa voi olla monimutkaista. Ongelmia ilmenee tyypillisesti etenkin tilanteissa, joissa ennakkoperintöjä on annettu monta, joku ennakkoperinnöistä on ylisuuri tai perittävältä on jäänyt myös avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Ennakkoperintöä ja ositusta koskevissa kysymyksissä onkin usein hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa