Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö ja sen hyöty

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö on lahja, jonka perittävä on antanut perilliselleen "etukäteen" eli vielä eläessään. Ennakkoperinnön määrittelyssä keskeistä on perinnönjättäjän tarkoitus: mikäli hänen ei katsota tarkoittaneen lahjaa ennakkoperinnöksi, ei sitä tulisi ottaa ennakkoperintönä huomioon myöskään perintöä jaettaessa. Joissain tilanteissa rintaperillinen voi tosin vedota suosiolahjasäännökseen. Sen nojalla pesän varoihin voidaan lisätä perittävän antama lahja, mikäli näytetään, että sen antamisella on tarkoitettu suosia sen saajaa rintaperillisen vahingoksi. Lisäksi on huomattava, että ennakkoperintö otetaan perinnönjaossa huomioon ainoastaan perillisen vaatimuksesta.

Perinnönjättäjä voi ennakkoperintöä antamalla siis päättää perintönsä jakamisesta jo eläessään. Mikäli joku perillinen on saanut ennakkoperintöä yli oman laskennallisen perintöosuutensa, ei hän ole velvollinen palauttamaan ylimenevää osaa kuolinpesään. Muiden perillisten perintöosia joudutaan tällaisessa tilanteessa vähentämään. 

Ennakkoperintöä antamalla voi toisaalta myös varmistaa perillisten tasapuolisen kohtelun. Havainnollistetaan asiaa esimerkin avulla. Jos yksi perillisistä tarvitsee taloudellista apua perittävän vielä eläessä, voi perittävä sitä hänelle antaa, mutta varmistua samalla siitä, että apu vähennetään saajansa osuudesta lopullisessa perinnönjaossa. Näin kaikki perilliset saavat kokonaisuutena katsoen yhtä paljon omaisuutta perittävältä.

Ennakkoperinnön antamiseen liittyy aina myös verotuksellisia seikkoja. Ennakkoperintö verotetaan lahjana, joten alle 5 000 euron arvoisesta ennakkoperinnöstä ei joudu maksamaan veroa. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi lahjavero, jonka perillinen on maksanut ennakkoperinnöstään, vähennetään hänen lopullisessa perintöverotuksessaan. Joissain tilanteissa voi olla viisasta, että perittävä pidättää itsellään hallintaoikeuden ennakkoperintönä antamaansa omaisuuteen. Hän voi esimerkiksi antaa talon lapsilleen ennakkoperintönä, mutta pidättää itsellään hallintaoikeuden siihen. Tällöin verotuksessa tehdään hallintaoikeusvähennys ja lapsi joutuu maksamaan saannostaan vähemmän lahjaveroa kuin tilanteessa, jossa talo lahjoitetaan ilman hallintaoikeuden pidätystä. 

Ennakkoperintöön liittyvät epäselvyydet kannattaa selvittää soittamalla lakimiespuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa