Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen antajansa kuolemaa ennakkoperintöä verotetaan kuten normaalia lahjaa eli siitä on maksettava lahjavero, mikäli sen arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Ero tavallisen lahjan ja ennakkoperinnön verotuksessa ilmeneekin vasta lahjanantajan kuoleman jälkeen, perinnönjaon ja perintöverotuksen yhteydessä. Perittävän kuoltua täytyy arvioda, mitkä hänen antamansa lahjat/lahjanluontoiset etuudet (ja missä määrin) on otettava huomioon ennakkoperintönä, jotta perillisten jako-osuudet pystyttäisiin määrittelemään. Ennakkoperinnöstä säädetään perintökaaressa.

Verosäännökset eivät sisällä omaa ennakkoperinnön määritelmää. Tämän vuoksi ei ole käytännössä mahdollista huomioida lahjaa ennakkoperintönä vain perintöverotuksen yhteydessä. Jos lahja katsotaan ennakkoperinnöksi verotuksen yhteydessä, katsotaan se ennakkoperinnöksi myös perinnönjaon toimittamisen yhteydessä. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos jotakin saantoa ei todellisessa perinnönjaossa voida ottaa huomioon, ei sitä myöskään lähtökohtaisesti veroteta.

Kaikki ennakkoperinnöksi katsottavat lahjat, myös vaikka niiden antamisesta olisi kulunut pidempikin aika, on lisättävä kuolinpesän varoihin perintöverotuksen toimittamisen yhteydessä. Ennakkoperinnöt on arvostettava lahjoitushetken mukaisen arvon, ei lahjanantajan kuolinhetken mukaisen arvon perusteella. Kaikki ennakkoperinnöt ja perinnönjättäjän omaisuus tulee laskea yhteen ja summa jakaa tasan perillisten kesken. Näiden jako-osuuksien perusteella määrätään perintöverot perillisille. Ennakkoperintöä saaneiden perillisten perintöverosta vähennetään heidän jo ennakkoperinnöstä maksamansa lahjavero. Erotusta ei kuitenkaan makseta takaisin, mikäli aiemmin maksettu lahjavero oli suurempi kuin perintövero.

Perillisille annetut lahjat, joita ei katsota ennakkoperinnöiksi, huomioidaan lahjanantajan kuoleman jälkeisessä perintöverotuksessa vain, mikäli perillinen on saanut kyseisen lahjan perinnönjättäjän kuolemaa edeltävän kolmen vuoden aikana. Tällaisen lahjan arvo lisätään perillisen perintöosuuteen ja syntyneen yhteissumman perusteella määrätään perintövero. Perintöveron määrästä vähennetään aiemmin maksettu lahjavero. Mahdollista erotusta aiemmin maksetun lahjaveron ja perintöveron välillä ei makseta takaisin.

Verotukselliset seikat voivat osoittautua monimutkaisiksi ja lainsäädäntö vaikeaselkoiseksi. Epäselvyyksien selvittämiseksi ja ongelmien ratkomiseksi on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa