Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön hallintaoikeus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perilliselle perittävän elinaikana annettua lahjoitusta tai lahjanluontoisena pidettävää etuutta. Ennakkoperintö otetaan pääsääntöisesti huomioon perinnönjaon yhteydessä vähentämällä se saajansa perintöosuudesta. Tavanomaisina pidettävät lahjat eivät ole ennakkoperintöä eikä niitä siten myöskään vähennetä saajansa perintöosuudesta. Tavanomaisena lahjana pidetään esimerkiksi syntymäpäivälahjaa, jonka arvo ei ole epäsuhtainen antajansa taloudellisiin oloihin nähden.

Lahjan luonne ja lahjanantajan tarkoitus ovat usein pääteltävissä olosuhteiden perusteella. Lahjanantaja voi myös ilmaista tarkoituksensa lahjakirjassa tai muussa asianmukaisessa asiakirjassa. Hän voi myös ilmoittaa pidättävänsä hallintaoikeuden lahjoittamaansa omaisuuteen. Hallintaoikeuden lahjanantaja voi pidättää joko itselleen tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle. Tällaisessa tilanteessa lahjakirja sisältää usein hallintaoikeuden pidättämistä koskevan maininnan lisäksi tiedon lahjoituksen osapuolista ja ehdoista. Mikäli kyseessä on määräaikainen hallintaoikeus, on lahjakirjassa ja lahjaveroilmoituksessa mainittava myös sen päättymispäivä.

Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa, että hallintaoikeuden haltija säilyttää oikeuden omaisuuden käyttämiseen ja mahdollisesti myös omaisuuden tuoton saamiseen. Siihen saattaa sisältyä myös muita oikeuksia. Hallintaoikeus on siten rajattu, että sen haltija ei saa luovuttaa tai myydä hallintaoikeuden kohteena olevaa omaisuutta (tai siihen liittyvää oikeutta). Omaisuuden omistajalla ei myöskään vastaavasti ole oikeutta myyntiin ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta.

Hallintaoikeuden haltijan tulee vastata omaisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Hän saa hyväkseen omaisuudesta koituvan tuoton, eikä hänen tarvitse maksaa omaisuuden omistajalle korvausta omaisuuden käytöstä. Jotta hallintaoikeuden pidättämistä voitaisiin pitää oikeutettuna, tulee hallintaoikeuden haltijan tosiasiallisesti käyttää oikeuden kohteena olevaa omaisuutta ja/tai saada kyseisestä omaisuudesta kertyvä tuotto. Hallintaoikeuden pidättäminen vain lahjaveron pienentämisen vuoksi ei ole sallittua.

Hallintaoikeuden pidättäminen kaventaa huomattavasti lahjansaajan mahdollisuuksia lahjan hyödyntämiseen, minkä vuoksi se otetaan huomioon lahjaverotuksessa. Tämä tapahtuu siten, että lahjan käyvästä arvosta vähennetään niin sanottu hallintaoikeusvähennys, ja lahjavero määrätään jäljelle jääneestä arvosta. Hallintaoikeusvähennyksen suuruuteen vaikuttaa se, kuinka pitkäksi ajaksi hallintaoikeus kyseiseen omaisuuteen on pidätetty, määräajaksi vai eliniäksi, sekä omaisuuden todellinen vuotuinen tuotto. Verotuksellisten seikkojen vuoksi hallintaoikeuden pidättämisestä tuleekin tehdä merkintä lahjakirjan lisäksi myös lahjaveroilmoitukseen. Hallintaoikeutta koskeva sääntely saattaa joskus osoittautua monimutkaiseksi ja epäselvissä tapauksissa on hyvä turvautua asiantuntevaan apuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »