Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön edut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnön antamisella voi saavuttaa monia etuja. Ennakkoperinnön avulla voi esimerkiksi huolehtia, että perilliset tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi perinnönjaossa, vaikka perittävä on antanut jollekin heistä taloudellista tukea vielä eläessään.

Lahjan ja ennakkoperinnön välinen ero ei ole aina selkeä. Ennakkoperinnöksi ei esimerkiksi katsota lahjanantajan varallisuuteen nähden tavanomaisena pidettävää syntymäpäivälahjaa, mutta sen sijaan omaisuuden myynti perilliselle selvästi käypää hintaa edullisemmin oletetaan lähtökohtaisesti ennakkoperinnöksi. Rintaperillisille annettavat lahjat katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjanantaja ilmaise, että kyseessä ei ole ennakkoperintö. Tämän ennakkoperintöolettaman voi kumota vapaamuotoisesti ja milloin tahansa. Riitojen välttämiseksi on kuitenkin suotavaa käyttää kirjallista muotoa.

Edellä esitetystä poiketen kyseessä ei kuitenkaan yleensä katsota olevan ennakkoperinnön, mikäli kaikille rintaperillisille annetaan samansuuruiset lahjat. Tässäkin tapauksessa selkeintä on kuitenkin mainita luovutuksen lahjaluonteesta kirjallisesti lahjakirjassa.

Ennakkoperinnön ja lahjan erottaminen toisistaan on tärkeää sekä verotuksen että tulevan perinnönjaon kannalta. Jos jokin lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, se otetaan huomioon perinnönjaossa lisäämällä sen arvo vainajan pesään ja vähentämällä sama arvo ennakkoperinnön saaneelle tulevasta perintöosasta.

Vaikka lahja katsotaan ennakkoperinnöksi, on siitä kuitenkin maksettava normaalisti lahjavero, kun se luovutetaan. Maksetun lahjaveron määrä taas vähennetään aikanaan maksettavasta perintöverosta, joka kuitenkin voi kasvaa, jos ennakkoperintönä annetun omaisuuden arvo on riittävä nostamaan progressiivista perintöveroa. Lahjaksi katsottua luovutusta ei huomioida perintöverotuksessa, ellei lahjaa ole annettu perittävän kuolemaa edeltävän kolmen vuoden aikana.

Perintöveroa maksetaan yli 20 000 euron perintöosuudesta ja lahjaveroa puolestaan saman henkilön antamista lahjoista, joiden arvo ylittää kolmen vuoden aikana 5000 euroa (raja oli 4 000 euroa ennen vuotta 2017). Rajan ylittyessä lahjaveroa maksetaan lahjojen yhteenlasketun arvon perusteella. Perintöverotuksessa puolestaan on kaksi veroluokkaa, pienempi vero koskee muun muassa rintaperillisiä sekä aviopuolisoa ja suurempi taas kaukaisempia sukulaisia sekä muita tahoja.

Vaikka ennakkoperinnön antamiseen liittyy monia huomioon otettavia seikkoja, on se kuitenkin kätevä keino auttaa esimerkiksi yhtä perillistä tämän taloudellisessa ahdingossa ilman, että apu koituisi muiden perillisten vahingoksi. Ennakkoperintöön liittyvissä epäselvyyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa