Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön antaminen sukupolven yli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä vielä eläessään antaa rintaperilliselleen tai muulle perilliselleen. Lahjanantajan olosuhteisiin nähden tavanomaista lahjaa ei kuitenkaan ole katsottava ennakkoperinnöksi. Perittävän kuoltua hänen antamansa ennakkoperintö lisätään hänen laskennalliseen jäämistöönsä. Vasta tämän jälkeen määritetään perillisten laskennallisten perintöosuuksien arvot. Siten ennakkoperintö vaikuttaa saajansa perintöosan suuruuteen.

Ennakkoperintöolettama tarkoittaa, että perittävän vielä eläessään rintaperilliselle antamaa lahjaa pidetään automaattisesti ennakkoperintönä, jollei perittävä ole muuta määrännyt eikä olosuhteisiin nähden katsota muuta tarkoitetun. Rintaperillisiä ovat perittävän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset eli hänen lapsensa. Rintaperillisen kuoltua tulevat hänen sijaansa hänen lapsensa, toisin sanoen perittävän lapsenlapset.

Ennakkoperintöolettama on voimassa vain, mikäli lahjansaaja on myös lahjan antamishetkellä perittävän lähin perillinen. Näin ollen lahja, jonka isovanhemmat antavat oman lapsensa eläessä lapsenlapselleen ei lähtökohtaisesti kuulu ennakkoperintöolettaman piiriin. Tällainen lahja on katsottavissa ennakkoperinnöksi vain, jos lahjanantaja on niin määrännyt tai olosuhteiden perusteella voidaan katsoa niin tarkoitetun. Jos perittävän oma lapsi sen sijaan on lahjan antohetkellä kuollut, pidetään lapsenlapsen saamaa lahjaa ennakkoperintönä, sillä lapsenlapsi on perittävän lähin perillinen. Lahjanantajan on myös mahdollista sisällyttää lahjaan ehto, jonka mukaan lapsenlapselle annettu lahja tulee ottaa huomioon ennakkoperintönä siinä tapauksessa, että tämän vanhempi kuolee ennen lahjanantajaa.

Omaisuuden siirtämiseen sukupolven yli on myös muita mahdollisuuksia, esimerkiksi sukupolven ohittava testamentti sekä perinnöstä luopuminen. Parhaan vaihtoehdon löytämiseksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa