Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön antaminen lapselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellisesti tärkeä käsite, koska se vaikuttaa perintöosan ja lakiosan suuruuteen perintöä jaettaessa. Ennakkoperintö tarkoittaa lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään rintaperilliselle tai muulle perilliselle. Rintaperillisiä ovat perittävän jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa eli esimerkiksi tämän lapset tai lapsenlapset. Myös adoptiolapset rinnastetaan rintaperillisiin. Lahja katsotaan ennakkoperinnöksi vain, mikäli sen saaja on perillisasemassa lahjanantajan kuolinhetkellä. Näin ollen esimerkiksi hyväntekeväisyyteen annettua lahjaa ei voida ottaa ennakkoperintönä huomioon. Tälläisella lahjalla voi olla kuitenkin muita vaikutuksia, se voi esimerkiksi vaikuttaa lakiosan suuruuteen. Tällaisessa tapauksessa onkin suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Rintaperillisen saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jollei perittävä ole määrännyt toisin tai olosuhteiden perusteella ole katsottava niin tarkoitetun. Tämä ennakkoperintöolettamaksi kutsuttu oletus perustuu siihen, että normaalitapauksessa perittävän ei katsota haluavan suosia yhtä rintaperillistä toisten perillisten kustannuksella. Olettama voidaan kuitenkin kumota näyttämällä toteen, että lahjanantajalla on todella ollut suosimistarkoitus.

Muulle perilliselle kuin rintaperilliselle annettu lahja on puolestaan ennakkoperintöä vain, jos lahjanantaja on niin erikseen määrännyt tai olosuhteista voidaan päätellä, että luovutus on tarkoitettu ennakkoperinnöksi. Myös tämä olettama voidaan kumota vastanäytöllä.

Tavanomaisten elatus-, kasvatus- ja koulutuskustannusten katsotaan kuuluvan vanhempien elatusvelvollisuuden piiriin, eikä niitä voida näin ollen vähentää ennakkoperintönä. Erityisen suuria koulutukseen uhrattuja kustannuksia voidaan kuitenkin pitää ennakkoperintönä, jos vanhemmat ovat avustaneet lasta tämän tultua täysi-ikäiseksi. Edellytyksenä on myös, että tällaisten lahjoitusten lukeminen ennakkoperinnöksi katsotaan kohtuulliseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa