Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvoja ja ennakkoperintö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa tai lahjanluontoista etuutta, jonka perittävä on elinaikanaan antanut perilliselle. Kuitenkaan tavanomaisia lahjoja, kuten syntymäpäivälahjoja, jotka eivät annettaessaan olleet epäsuhteessa antajan taloudellisiin oloihin, ei pidetä ennakkoperintönä. Ennakkoperinnöstä tulee suorittaa normaalisti lahjavero, mikäli sen arvo ylittää 5 000 euroa (tai 4 000 euroa, mikäli kyseessä on ennen 1.1.17 annettu lahja). Ennakkoperinnön arvo on sen jättäjän kuoltua lisättävä jäämistön arvoon laskennallisesti, ja siten se vaikuttaa perillisten perintöosien ja lakiosien suuruuteen.

Edunvalvojalla sen sijaan tarkoitetaan henkilöä, joka edustaa vajaavaltaista asioissa, joissa hän ei itse syystä tai toisesta (yleensä alaikäisyys tai terveydellinen syy) ole oikeustoimikelpoinen. Edunvalvojan määrää holhousviranomainen. Edunvalvonnan kohdetta, henkilöä, jota edunvalvoja edustaa, kutsutaan päämieheksi. Edunvalvojan palkkion suuruus on määräytyy päämiehen tulojen ja varallisuuden sekä tehtävien vaativuuden mukaan.

Säännösten mukaan edunvalvojalla ei ole oikeutta lahjoittaa päämiehen omaisuutta. Päämies voi itse lahjoittaa omaisuuttaan, mutta vain silloin, kun hän ymmärtää asian merkityksen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu lahjoittamisen osalta. Tilanteissa, joissa valvottava on aikeissa lahjoittaa omaisuuttaan, edunvalvojan tulee varmistua tämän ymmärryskyvystä ja oikeustoimikelpoisuudesta. Tarvittaessa edunvalvojan velvollisuutena on hankkia lausunto ja arvio valvottavan tilanteesta esimerkiksi häntä hoitavalta erikoislääkäriltä.

Tilanteissa, joissa valvottavan tarkoituksena on lahjoittaa omaisuutta edunvalvojalleen, tulee toimia erityisen huolellisesti. Väärin hoidetusta lahjoitustapauksesta saattaa koitua vahinkoa päämiehelle sekä ongelmia edunvalvojalle. Todistusongelmien välttämiseksi olisi hyvä ottaa lahjoitustilanteeseen mukaan riippumaton todistaja, joka voi olla esimerkiksi täysin ulkopuolinen asianajaja. Maistraatille vuosittain tehtävään vuositiliin on hyvä liittää selvitys mahdollisesta lahjoituksesta sekä lääkärin antamasta lausunnosta. Valitettavan yleisiä ovat tapaukset, joissa lahjoitettu omaisuus joudutaan palauttamaan antajalleen epäselvyyksien vuoksi. Edunvalvoja saattaa joutua myös korvausvastuuseen, mikäli lahjoituksesta on aiheutunut vahinkoa. Edunvalvojaa koskevien lahjoitusten yhteydessä tuleekin olla erittäin huolellinen ja tarvittaessa on suositeltavaa kääntyä alan ammattilaisen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa