Minilex - Lakipuhelin

Digi- ja väestötietoviraston rooli lapsen edunvalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Digi- ja väestötietovirasto on yleinen holhousviranomainen ja se opastaa ja ohjaa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Vaikka pääsääntöisesti lapsen eli alle 18-vuotiaan henkilön edunvalvojia ovat hänen vanhempansa, voidaan tästä pääsäännöstä myös poiketa, jos se on lapsen etu huomioon ottaen aiheellista. Digi- ja väestötietovirasto ei kuitenkaan ole toimivaltainen vapauttamaan alaikäisen vanhempaa edunvalvojan tehtävästä, vaan sen voi tehdä ainoastaan tuomioistuin ja vain silloin, kun siihen on erityinen syy. Digi- ja väestötietovirastolla on kuitenkin muutoin monitahoinen rooli turvaamassa lapsen etua edunvalvonnan kautta. 

Vaikka Digi- ja väestötietovirasto ei voi vapauttaa lapsen vanhempaa edunvalvojan tehtävästä, se voi kuitenkin määrätä edunvalvojan vanhemman rinnalle laissa säädetyissä tilanteissa. Eräs tällainen tilanne on lastensuojeluasia, jos edunvalvojan määrääminen on tarpeen lapsen edun turvaamiseksi. Digi- ja väestötietovirasto voi kuitenkin määrätä edunvalvojan ainoastaan, jos lapsen huoltaja ja sosiaaliviranomainen ovat asiasta yksimielisiä. Muussa tapauksessa tuomioistuin määrää edunvalvojan lapselle.

Rikosasiassa lapselle voidaan määrätä edunvalvoja, jos perustellusta syystä voidaan olettaa, että lapsen huoltaja tai laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Pääasiassa hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi lapselle tekee rikosasian tutkinnanjohtaja, mutta myös holhousviranomainen voi tehdä hakemuksen.

Holhousviranomainen myös valvoo lapsen edunvalvojan toimintaa. Valvonta tapahtuu pääasiassa holhousasioiden rekisterin avulla. Edunvalvonnasta on tehtävä lasten kohdalla merkintä rekisteriin esimerkiksi silloin, kun lapsen edunvalvojaksi määrätään joku muu henkilö kuin hänen vanhempansa ja jos edunvalvontatehtävä käsittää lapsen omaisuuden hoitamista.

Digi- ja väestötietovirastoa voidaan kuulla asian selvittämiseksi, kun edunvalvojan määräämiseksi koskeva asia on käräjäoikeudessa vireillä. Kuuleminen on kuitenkin tarpeellinen vain, jos viranomaisen mielipide ei käy muutoin ilmi hakemuksen asiakirjoista. Myös siis lapselle edunvalvojaa määrätessä Digi- ja väestötietovirastoa voidaan asian käsittelyn yhteydessä kuulla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa