Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen työsopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sitovien sopimusten aikaansaamiseksi edellytetään pääsääntöisesti oikeustoimikelpoisuutta, jonka henkilö saavuttaa täytettyään 18 vuotta. Alaikäinen voi tehdä lähtökohtaisesti vain sellaisia oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Kuitenkin työsopimusten osalta alaikäisyyden aiheuttamasta oikeustoimikelvottomuudesta on poikettu, jotta alaikäisetkin voisivat solmia työsopimuksia.

Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan oikeudesta tehdä työsopimus sekä nuoren työntekijän huoltajan oikeudesta purkaa alaikäisen tekemä työsopimus säädetään nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö eli nuori työntekijä tekee työ- tai virkasuhteessa.

Lain mukaan työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Lisäksi saadaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä henkilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Tällaisissa tapauksissa työn kesto voi olla enintään puolet hänelle kulloinkin koulusta annettavasta loma-ajasta. Koulutyön aikana työhön voidaan ottaa tilapäisesti tai muutoin lyhytaikaisesti. Alle 14-vuotias henkilö saa työskennellä ainoastaan aluehallintoviraston luvalla, jos työskentelyyn on erityinen syy.

Nuorista työntekijöistä annetun lain mukaan viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. Tässä tapauksessa ei ole merkitystä sillä, onko huoltaja itse tehnyt työsopimuksen nuoren puolesta vai ei.

Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa