Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen omaisuuden edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltainen henkilö tarvitsee edunvalvojan huolehtimaan omaisuutensa käytöstä eli vallinnasta. Alle 18-vuotias lapsi ja nuori on ikänsä perusteella vajaavaltainen. Alaikäisen edunvalvojana toimii pääsääntöisesti hänen huoltajansa eli joko molemmat vanhemmat yhdessä tai toinen heistä. Edunvalvojan on pidettävä oma ja lapsensa omaisuus selkeästi erillään esimerkiksi erillisillä pankkitileillä.  Edunvalvonta ei estä henkilöä kokonaan tekemästä oikeustoimia, vaan tarkoituksena on hoitaa ja valvoa vajaavaltaisen tuloja ja omaisuutta.

Alaikäisellä on edunvalvonnan kohteena olosta huolimatta niin sanottu minimioikeustoimikelpoisuus. Se tarkoittaa vajaavaltaisen oikeutta tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Lapsi voi esimerkiksi ostaa kaupasta tavanomaisen hintaista ruokaa, käyttötavaroita ja palveluita. Alaikäisellä on myös oikeus käyttää vapaasti omaisuutta, jonka on omalla työllään ansainnut. Kesätöissä käynyt nuori voin siten vapaasti määrätä palkkansa käytöstä.

Arvoltaan merkittävä kauppa, jonka alaikäinen on tehnyt ilman edunvalvojansa suostumusta, ei sido myyjää ja ostajaa. Alaikäisen on palautettava ostos ja kauppiaan on annettava rahat takaisin. Kauppias saattaa kärsiä taloudellisesti, jos suostumuksetta ostettu tavara ei ole enää palautettavissa. Tällöin sen arvo on korvattava. Arvon korvaaminen ei kuitenkaan tule kysymykseen, jos se ylittää kokonaan rahamäärään, jonka huoltaja on käyttänyt alaikäisen kohtuulliseen elatukseen tai muuten hänen hyödykseen.

Ilmoitusvelvollisuus alaikäisen omaisuudesta

Alaikäisen edunvalvojan ei tarvitse tehdä viranomaiselle luetteloa alaikäisen vähäisestä omaisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus syntyy kuitenkin kolmessa eri tapauksessa. Edunvalvonta on merkittävä holhousasioiden rekisteriin ensinnäkin, jos alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä, eikä hänen osuutensa siitä ole vähäinen. Toiseksi merkintävelvollisuus syntyy, mikäli alaikäisellä on muutoin enemmän kuin vähäinen määrä omaisuutta, joka on edunvalvojan hoidettavana. Kolmanneksi luettelo on tehtävä, jos siihen on erityinen syy omaisuuden vähäisyydestä huolimatta. Edunvalvoja on vuositilivelvollinen holhottavansa omaisuudesta, jos omaisuus on edellä mainituista syistä johtuen pitänyt merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Alaikäisen omaisuuden edunvalvonnan sääntöjen rikkomisella tai laiminlyömisellä on seurauksensa. Joskus tuomioistuin voi määrätä vajaavaltaiselle toisen edunvalvojan huolehtimaan päämiehen edun toteutumisesta. Holhousviranomainen voi myös määrätä edunvalvojan suorittamaan laiminlyödyn toimenpiteen sakon uhalla.

Vinkit

  • Alaikäisen omaisuuden edunvalvojana toimii pääsääntöisesti tämän huoltaja
  • Omaisuuteen kohdistuvasta edunvalvonnasta huolimatta alaikäisellä on oikeus tehdä tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia yksin

Varoitukset

  • Alaikäisen omaisuuden edunvalvojalla on ilmoitusvelvollisuus Digi- ja väestötietovirastolle kolmessa eri tilanteessa
  • Alaikäisen omaisuuden edunvalvonnan laiminlyönnistä voi joutua korvausvastuuseen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa