Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen oikeus tehdä oikeustoimia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alle 18-vuotiaan taloudellisia ja muita asioita hoitaa tämän edunvalvoja, joka on lähtökohtaisesti hänen huoltajansa. Alaikäisellä on kuitenkin rajoitettu oikeus tehdä oikeustoimia. Rajoittamalla alaikäisen oikeutta tehdä oikeustoimia pyritään suojelemaan häntä taloudellisilta riskeiltä, jotka liittyvät oikeustoimen sitovuuteen. Oikeustoimet ovat tahdonilmauksia, joilla perustetaan, muutetaan tai kumotaan oikeuksia ja velvollisuuksia, esimerkiksi sopimukset.

Alaikäisellä on oikeus tehdä itsenäisesti oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pienet käteisostot. Sen sijaan velaksi ottaminen ei täytä tätä edellytystä. Näin ollen alaikäisellä on tietty määrä henkilökohtaista vapautta ja mahdollisuus toimia tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa. Tavanomaisuutta ja vähämerkityksellisyyttä arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon alaikäisen ikä ja kehitystaso. Toiseksi 15 vuotta täyttäneellä on oikeus tehdä sekä irtisanoa työsopimus. Hänellä on myös oikeus itse määrätä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut tai jonka edunvalvoja on antanut hänelle hallittavaksi.

Oikeustoimi, jonka alaikäinen on tehnyt ilman huoltajan suostumusta ja joka ei sisälly rajoitetun oikeustoimikelpoisuuden piiriin, on pätemätön. Oikeustoimi voi kuitenkin tulla sitovaksi jälkikäteen, jos huoltaja antaa siihen suostumuksen tai hän itse täysi-ikäiseksi tultuaan hyväksyy sen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa