Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen edunvalvoja perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alle 18-vuotias henkilö on ikänsä puolesta vajaavaltainen, jolloin hän tarvitsee edunvalvojan edustamaan itseään taloudellisissa asioissa. Alaikäisen edunvalvojana toimii pääsääntöisesti hänen huoltajansa eli joko molemmat vanhemmat yhdessä tai pelkästään toinen heistä. Perinnönjako on sellainen oikeustoimi, johon alaikäinen tarvitsee edunvalvojaa valvomaan etuaan.

Edunvalvoja ei saa edustaa holhottavaansa perinnönjaossa, jossa vastapuolena on hän itse, hänen puolisonsa tai lapsensa taikka joku toinen, jota edunvalvoja myös edustaa. Kysymyksessä on edunvalvojan esteellisyys ja kaksoisedustuskielto. Jos vanhempi itse siis on saman kuolinpesän osakas kuin hänen huollettavansa, ei hän voi toimia edunvalvojana perinnönjaossa. Sama sääntö koskee tilannetta, jossa osakkaana on vanhemman puoliso.

Poikkeuksen pääsääntöiseen kaksoisedustuskieltoon muodostaa sellainen tilanne, jossa kuolinpesän osakkaana on myös vanhemman toinen lapsi. Vanhempi saa edustaa perinnönjaossa sisaruksia, joiden molempien edunvalvojana hän huoltajuutensa perusteella toimii. Edellytyksenä on kuitenkin se, että sisarusten edut eivät ole tilanteessa ristiriidassa keskenään. Esteellisyysperuste syntyy heti, jos vanhempi itse on lastensa kanssa saman kuolinpesän osakas.

Lakimääräiselle edunvalvojalle on määrättävä sijainen esteellisyysperusteen ollessa käsillä. Tuomioistuin osoittaa alaikäiselle esteettömän edunvalvojan esimerkiksi sellaiseen perinnönjakoon, jossa vanhemman ja lapsen intressit ovat ristiriidassa keskenään. Samoin toimitaan, jos vanhemman edustamien lasten edut ovat perinnönjaossa vastakkaiset. Sijainen on määrättävä myös tilanteessa, jossa vanhempi ei pysty syystä tai toisesta valvomaan lapsensa taloudellisen edun toteutumista.

Alaikäisen edunvalvojana perinnönjaossa voi siis toimia lakimääräinen edunvalvoja, eli useimmiten lapsen vanhempi, tai tuomioistuimen määräämä edunvalvojan sijainen. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä, jos tilanteessa on epäselvyyttä siitä, voiko vanhempi itse edustaa lastaan perinnönjaossa vai tarvitaanko siihen sijaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa